Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Konkurs kulinarny Potrawa Kresowa

Organizatorem konkursu jest Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Opolskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Teraz Wieś” w Łosiowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu oraz Sołtys i Rada Sołecka w Kruszynie. Konkurs współfinansuje Urząd Gminy Skarbimierz. Konkurs odbędzie się 26.09.2015. w Domu Ludowym w miejscowości Kruszyna na terenie Gminy Skarbimierz około godz. 15:00. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy powiatu brzeskiego, którzy przyślą wypełnione karty zgłoszenia do dnia 11.09.2015r. na adres OODR ul. Główna 1,

DOCREGULAMIN KONKURSU 2015 rok.doc (28,00KB)

DOCKARTA ZGŁOSZENIA 2015.doc (34,00KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów