Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Studzionka - cudowne miejsce w Dąbrówce Łubniańskiej

 Zdaniem niektórych Studzionka nieprzypadkowo zyskała wyjątkowe znaczenie. Podobno krzyżują się tutaj linie bioenergetyczne sprzyjające aurze miejsca. Warto zobaczyć także schemat umieszczony na ścianie kaplicy, udowadniający, że jej budynek znajduje się dziwnym trafem w miejscu przecięcia hipotetycznych linii łączących kościoły w najbliższej okolicy. Do Studzionki nadal pielgrzymują wierni ze Śląska. Zdaniem niektórych Studzionka nieprzypadkowo zyskała wyjątkowe znaczenie. Podobno krzyżują się tutaj linie bioenergetyczne sprzyjające aurze miejsca. Warto zobaczyć także schemat umieszczony na ścianie kaplicy, udowadniający, że jej budynek znajduje się dziwnym trafem w miejscu przecięcia hipotetycznych linii łączących kościoły w najbliższej okolicy. Do Studzionki nadal pielgrzymują wierni ze Śląska. Odwiedzają ją nawet pomni dawnych tradycji Ślązacy z zagranicy. Aby trafić do tego ciekawego miejsca, należy od parkingu leśnego położonego 200 m na północ od ostatnich zabudowań Dąbrówki Łubniańskiej udać się pieszo drogą w kierunku zachodnim. Studzionkę od parkingu dzieli ok. 800 m. więcej na stronie:http://http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/7143,dabrowka-lubnianska-studzionka.html

i same nasuwają się słowa piosenki z naszego śpiewnika:

"Przybywaj tu, dotknij cudu, przybywaj tu w Stobrawski Bór..."

str 32.jpeg

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów