Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

"Jedzie Straż Ogniowa"

Zapraszamy do  głosowania na projekt Stobrawskiego Zielonego Szlaku! W szczególności liczymy na głosy Strażaków;) Uwaga! na mapce trzeba wybrać województwo opolskie, znaleźć nasz wniosek i kliknąć WBIERZ. Pamiętaj o potwierdzeniu głosu poprzez  e-mail! 
http://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/granty/glosowanie.html

głosowanie.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów