Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

LGD na Dożynkach w Gminie Świerczów oraz Gminie Pokój

W dniach 29.08.15 r. w Bąkowicach oraz 30.08.15 r. w Zawiśći pracownicy biura LGD uczestniczyli w Dożynkach w Gminie Świerczów oraz Gminie Pokój, należących do obszaru LGD.

W "leśnym" namiocie Stobrawskiego Zielonego Szlaku w ramach planu włączenia społeczności lokalnej w realizację LSR prowadzono konsultacje społeczne.Mieszkańcy obu gmin mieli możliwość wspólnie z pracownikami biura wypełnić ankietę, która będzie zródłem informacji w budowaniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Dożynki były również doskonałym miejscem do indywidualnych dyskusji w zakresie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów dotyczących nowej LSR. Nasze stoisko w gminie Pokój odwiedził Pan Ryszard Wilczyński - Wojewoda Opolski. Pan Wojewoda podzielił się swoimi pomysłami, które widzi w nowej LSR oraz wypełnił ankietę przygotowaną przez pracowników biura LGD.

 

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów