Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Dożynki Gmina Dobrzeń Wielki

Dożynki 06.09.2015 w Chróściach - będzie tam nasze stoisko promocyjne. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nowym okresem programowania. Pracownicy biura LGD będą tam m.in udzielać informacji na temat budowania nowej strategii, będzie dostępna deklaracja oraz ankieta badająca potrzeby mieszkańców.  Zapraszamy!

dozynki_2015.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów