Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Dnia 04.09.2015 r. Biuro LGD nieczynne

Dnia 04.09.2015 roku Biuro LGD jest nieczynne dla mieszkańców obszaru Stobrawskiego Zielonego Szlaku. Konsultacje społeczne w tym dniu prowadzone będą przez kierownika biura telefonicznie pod numerem telefonu: 723974261.

Na konsultacje do siedziby biura zapraszamy już od poniedziałku 07.09.2015 r., od godz 9.00 do 15.00 oraz wtorek - czwartku w godz. od 8.00 do 14.00.

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów