Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Prace nad budowaniem LSR rozpoczęte

W dniu dzisiejszym, 03.09.2015 r. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej pracującej nad nową LSR w ramach włączenia społeczności lokalnej. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, w pracach uczestniczyła liczna grupa osób. Każdy starał się jak najaktywniej pracować, rezultatem jest wielki worek problemów oraz pomysłów.
Czy wszystkie będziemy w stanie zrealizować? Po naszym spotkaniu jesteśmy optymistycznie nastawieni. Co było niemożliwe,stanie się możliwe w nowym okresie programowania, właśnie w Leaderze.

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów