Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

JPEGposąg lwa - park w Pokoju.jpeg (535,78KB)

Trwają starania na rzecz ustanowienia pomnika historii w Pokoju. W całej Polsce jest 60 takich obiektów. Umożliwi to gminie m.in. starania o dotacje unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pracy jest sporo, ponieważ podczas wojny miejscowość została drastycznie zniszczona – przyznał Ryszard Wilczyński. 

19 września będą podpisane dokumenty, aby rozpocząć rewitalizację Pokoju. – Jednym z celów władz gminy jest odtworzenie w Pokoju sanatorium, które funkcjonowało tam od połowy XIX wieku. Jeśli uda się Pokojowi uzyskać tytuł pomnika historii to będzie to czwarte takie miejsce na Opolszczyźnie.

Jest także szansa na odtworzenie w Pokoju uzdrowiska, które funkcjonowało tam blisko 100 lat (1847-1945). W Carlsruhe do kąpieli wodnych i parowych używano wówczas wyciągu z igieł sosnowych. Pod koniec 19 wieku odkryto źródła wody leczniczej „Charlotta" z dużą zawartością żelaza.

Pokój już uczestniczy w projekcie tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce.

Gmina Pokój czerpie zyski z dużej aktywności Lokalnej Grupy Działania „Stobrawski Zielony Szlak" i jest ważnym ogniwem „Szlaku Karpia".

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów