Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Podpisanie Deklaracji "Przeszłość dla Przyszłości" w Pokoju

W dniu 19.09.2015 r. została podpisana Deklaracja "Przeszłość dla Przyszłości" na rzecz trwałości i odnowy dziedzictwa historycznego i kulturowego Pokoju. Był to szczególny dzień dla LGD Stobrawski Zielony Szlak, ogromne wyzwanie dla sygnatariuszy podpisujących w/w dokument. Jednakże jesteśmy przekonani, że zaangażowanie tak wielu sektorów to droga do sukcesu.

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów