Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Fotorelacja - spotkania konsultacyjne Domaszowice i Pokój

W dniu 23.09.2015 odbyły się dwa spotkania konsultacyjne dla mieszkańcow naszego obszaru, ktore dotyczyły słabych i mocnych stron, definiowania potrzeb i problemów, szans i zagrożeń oraz celów LSR dotyczących Nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020, a także identyfikacji grup docelowych oraz defaworyzowanych. Spotkania odbyły się o 12.30 w Domaszowicach i o 16.00 w Pokoju.

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów