Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Fotorelacja - spotkania w Gminie Łubniany oraz Gminie Murów

Dnia 25.09.2015 r. o godz.12.30 w Gminie Łubniany oraz o godz.16.00 w Gminie Murów, odbyły się dwa kolejne spotkania konsultacyjne dla mieszkańcow naszego obszaru, które dotyczyły mocnych i słabych stron, definiowania potrzeb i problemów, szans i zagrożeń oraz celów LSR dotyczących Nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020, a także identyfikacji grup docelowych oraz defaworyzowanych.

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów