Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Nasze LGD na uroczystości szkolnej w Lubszy

Dnia 23.10.2015 r. nasze LGD brało udział w uroczystościach szkolnych w Lubszy oraz konkursie wiedzy dot. Jana Pawła II - patrona szkoły. Gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz jeszcze raz serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu. Pozdrawiamy grono pedagogiczne szkoły w Lubszy, Mąkoszycach oraz Michałowicach.

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów