Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

"Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej"

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie jak co roku organizuje konkurs pn.: „Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej”.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w konkursie wszystkie te osoby, których praca społeczna przyczynia się do rozwoju i integracji środowiska wiejskiego. Jesteśmy przekonani, iż działania na rzecz budowania kapitału ludzkiego na terenach wiejskich powinny zostać propagowane i doceniane.

W związku z powyższym przesyłamy Państwu wymaganą dokumentację konkursową. Bardzo prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz wypełnienie załączonej karty zgłoszeniowej.

Wymagane zgłoszenie i załączniki zgodnie z Regulaminem prosimy przesłać na podany poniżej adres Ośrodka do dnia 25 listopada 2015r.

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ul. Główna 1

49-330 Łosiów

lub drogą elektroniczną na adres:  , alicja.slabicka@oodr.pl ,

 

Wszelkie pytania prosimy kierować drogą elektroniczną bądź mailową: alicja.slabicka@oodr.pl, , 77 412 52 97.

 

Podsumowanie konkursu wraz z ogłoszeniem laureatów planowane jest podczas Spotkania Mikołajkowego dla Klubów 4H z województwa opolskiego w grudniu 2015r.

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów