• EN
 • CZ
 • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Stobrawski Zielony Szlak dla turysty

 • greboszow4.jpeg

  Z cyklu „Szlakiem historii, przyrody i kultury" - Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Gręboszowie

  Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz wykaz zamków, pałaców, dworków i kościołów na III Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek już dostępny na stronie: http://stobrawskiszlak.pl/731/miedzynarodowy-festiwal-tortow-ciast-i-ciasteczek.html Zgłoszenia przyjmowane są do 06.04.2018 r. Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w naszym Festiwalu, który odbędzie się 21.04.2018 r.! Prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną o wybranym obiekcie. Należy pamiętać, iż ilość miejsc jest ograniczona!

  Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej – rzymskokatolicki kościół filialny w Gręboszowie. Świątynia należy do parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Marcina w Strzelcach w dekanacie Namysłów wschód, archidiecezji wrocławskiej. Dnia 11 grudnia 2014 roku, pod numerem A-229/2014, kościół został wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego.

  Kościół w Gręboszowie został wybudowany w 1899 roku, obok istniejącego od 1613 roku, drewnianego kościółka. Od tego momentu drewniana świątynia zaczęła pełnić funkcję kaplicy cmentarnej. W 1973 roku kaplica została przeniesiona do Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego.

  źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Katarzyny_Aleksandryjskiej_w_Gr%C4%99boszowie

   

  22 Lutego 2018
 • kosciol strzelce 2.jpeg

  Z cyklu „Szlakiem historii, przyrody i kultury" - Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Marcina w Strzelcach

  Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz wykaz zamków, pałaców, dworków i kościołów na III Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek już dostępny na stronie: http://stobrawskiszlak.pl/731/miedzynarodowy-festiwal-tortow-ciast-i-ciasteczek.html Zgłoszenia przyjmowane są do 06.04.2018 r. Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w naszym Festiwalu, który odbędzie się 21.04.2018 r.! Prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną o wybranym obiekcie. Należy pamiętać, iż ilość miejsc jest ograniczona!

  Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Marcina –  Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z 1326 roku. Powstawał on w kilku etapach - w XIV wieku zbudowane zostało prezbiterium, w XV wieku dobudowana została nawa i powstały sklepienia, a na przełomie XV i XVI wieku dobudowana została wieża. W kolejnych latach w północnej stronie zakrystii wzniesiono kruchtę. W XVII wieku, za sprawą rodziny Frankenbergów, kościół przeszedł w ręce protestantów. Po pożarze, który miał miejsce w latach 1874-1877, zniszczone zostały m.in. polichromie. całkowite odnowienie wnętrza kościoła nastąpiło w XIX wieku. Wykonano wówczas strop kasetonowy w nawie, a malowidła zasłonięte zostały warstwą tynku. Z tego również okresu pochodzi neogotyckie wyposażenie kościoła. Obecnie od kilku lat w kościele sukcesywnie prowadzone są prace konserwatorskie obejmujące zarówno jego wyposażenie jak i otoczenie.

  Kościół w Strzelcach otoczony jest murem z cegły, częściowo otynkowanym, neogotyckim oraz neogotyckimi kapliczkami. W pobliżu świątyni znajduje się plebania. Kościół jest orientowany, oskarpowany, murowany z cegły, częściowo na kamiennej podmurówce. Składa się z dwuprzęsłowego prezbiterium, dobudowanej do niego zakrystii z kruchtą oraz prostokątnej, dwuprzęsłowej nawy i czworobocznej wieży. Nawa kościoła jest nieco szersza i wyższa od prezbiterium. Prezbiterium pokrywa dach dwuspadowy. Natomiast zakrystia z kruchtą nakryte są wspólnym dachem pulpitowym. Elewacje kościoła artykułowane są ostrołukowymi otworami okiennymi. Nad całością góruje wieża z wydzielonymi odsadzkami. W dolnej części wieży znajduje się, wejście do kościoła z szesnastowiecznymi drzwiami z okuciami. Na elewacji prezbiterium umieszczone zostało renesansowe epitafium Adama v. Prittwitz-Gaffron z płaskorzeźbą ukazującą scenę Ukrzyżowania, herbami i inskrypcją. Prezbiterium nakrywa sklepieniem krzyżowo-żebrowym ze wspornikami w narożnikach. Nawę natomiast pokrywa płaski stropem kasetonowym. W kościele znajduje się XIX-wieczna empora organowa z ażurową balustradą, na której umieszczony został prospekt organowy. 

  źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Narodzenia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_i_%C5%9Bw._Marcina_w_Strzelcach

  21 Lutego 2018
 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włochach.jpeg

  Z cyklu „Szlakiem historii, przyrody i kultury" - Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włochach

  Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz wykaz zamków, pałaców, dworków i kościołów na III Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek już dostępny na stronie: http://stobrawskiszlak.pl/731/miedzynarodowy-festiwal-tortow-ciast-i-ciasteczek.html Zgłoszenia przyjmowane są do 06.04.2018 r. Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w naszym Festiwalu, który odbędzie się 21.04.2018 r.! Prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną o wybranym obiekcie. Należy pamiętać, iż ilość miejsc jest ograniczona!

  Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – rzymskokatolicki kościół parafialny we wsi Włochy, należący do parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w dekanacie Namysłów wschód, archidiecezji wrocławskiej.

  We wsi Włochy wraz z powołaniem parafii, już między 1246 a 1270 rokiem został zbudowany drewniany kościół. W 1525 roku (w czasach reformacji), został przejęty przez protestantów. W tamtym czasie obiekt sakralny był pod wezwaniem Św. Mikołaja. W okresie wojny 30-letniej budynek spłonął w czasie pożaru, odbudowany został w 1676 roku, a konsekrował go biskup Jerzy Szustrowicz. W 1927 roku kolejny pożar doszczętnie strawił drewnianą budowlę. Obecną, murowaną świątynię wybudowano w 1929 roku, zachowując plan dawnego, drewnianego budynku.

  We wnętrzu kościoła na uwagę zasługują m.in. organy piszczałkowe. Zostały one wykonane przez firmę Rieger z Krnova w 1930 roku pod firmowym numer "Opus 2428". Brzmienie tego instrumentu jest ciężkie i monumentalne, podobne do brzmienia organów niemieckich. Posiadają 18 głosów, które obsługują dwie klawiatury ręczne (manuały) i klawiatura nożna (pedał).

  źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Wniebowzi%C4%99cia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_we_W%C5%82ochach

  20 Lutego 2018
 • woskowice.jpeg

  Z cyklu "Szklakiem historii, przyrody i kultury" - Kościół św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych

  Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz wykaz zamków, pałaców, dworków i kościołów na III Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek już dostępny na stronie: http://stobrawskiszlak.pl/731/miedzynarodowy-festiwal-tortow-ciast-i-ciasteczek.html Zgłoszenia przyjmowane są do 06.04.2018 r. Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w naszym Festiwalu, który odbędzie się 21.04.2018 r.! Prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną o wybranym obiekcie. Należy pamiętać, iż ilość miejsc jest ograniczona!

  Kościół Świętego Wawrzyńca – rzymskokatolicki kościół parafialny w Woskowicach Małych, należący do dekanatu Namysłów wschód w archidiecezji wrocławskiej.

  Jest to drewniana budowla, która została wzniesiona w 1711 roku. W latach 1888 – 89 i 1914 roku została odrestaurowana (w tym czasie została odkryta i zakonserwowana stara polichromia przez J. Langera). Świątynia była remontowana również w 1969 roku.

  Jest to drewniana jednonawowa świątynia posiadająca konstrukcję zrębową. Kościół jest orientowany. Jego prezbiterium jest mniejsze w stosunku do nawy i jest zamknięte trójbocznie, z boku mieści się zakrystia posiadająca lożę na piętrze z zewnętrznymi schodami. Z boku nawy znajduje się szachulcowa kruchta. Wieża kościoła znajduje się od frontu i posiada konstrukcję słupową, jej ściany zwężają się ku górze, w przyziemiu znajduje się kruchta. Wieża jest zwieńczona czworobocznym, gontowym dachem ostrosłupowym. Dzwon pochodzi z 1593 roku i został odlany przez Stefana Goetza. Budowla nakryta jest dachem jednokalenicowym, złożonym z gontów, tworzącym wydatny okap nad prezbiterium. Wnętrze jest nakryte stropami płaskimi. Chór muzyczny jest podparty czterema słupami i posiada prospekt organowy oraz parapet o prostej linii. W prezbiterium znajduje się polichromia powstała na początku XVIII wieku w formie wici akantowej, kotar i festonów. W nawie znajduje się neobarokowa polichromia wykonana pod koniec XIX wieku przez Beihaf w formie pasów ornamentalno – florystycznych. Ołtarz główny w stylu barokowym pochodzi z początku XVIII wieku Ambona w stylu manierystycznym pochodzi z początku XVII wieku i otrzymała polichromię w 1914 roku. Chrzcielnica w stylu późnobarokowym pochodzi z 1 połowy XVIII wieku. Stacje Drogi Krzyżowej w stylu ludowym pochodzą z początku XIX wieku.

  źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Wawrzy%C5%84ca_w_Woskowicach_Ma%C5%82ych

   

  19 Lutego 2018
 • przeczów.jpeg

  Z cyklu "Szklakiem historii, przyrody i kultury" - Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przeczowie

  Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz wykaz zamków, pałaców, dworków i kościołów na III Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek już dostępny na stronie: http://stobrawskiszlak.pl/731/miedzynarodowy-festiwal-tortow-ciast-i-ciasteczek.html Zgłoszenia przyjmowane są do 06.04.2018 r. Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w naszym Festiwalu, który odbędzie się 21.04.2018 r.! Prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną o wybranym obiekcie. Należy pamiętać, iż ilość miejsc jest ograniczona!

  Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa – rzymskokatolicki kościół parafialny w Przeczowie. Świątynia należy do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przeczowie, w dekanacie Namysłów zachód, archidiecezji wrocławskiej. Dnia 31 sierpnia 2007 roku, pod numerem A-55/2007 kościół został wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego.

  Pierwotnie kościół w Przeczowie był wzmiankowany już w 1229 roku. W XVI wieku świątynia ta zostaje przejęta przez ewangelików. W XVIII wieku w wyniku pożaru budowla uległa spaleniu. Obecny kościół został wzniesiony w stylu neogotyckim w 1864 roku.

  Jest to budowla murowana, otynkowana w której murze wmurowana jest płyta nagrobna (epitafium) z 1788 roku. Jest to obiekt salowy z czteroprzęsłowym korpusem oraz widniejącą wieżą od strony zachodniej . Wnętrze pokrywa konstrukcja dachowa w formie dachu siodłowego, pokryta dachówka. W 2009 roku dach został poddany renowacji i konserwacji, która polegała na wymianie dachówki i pokryciu środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi. Na trzech ścianach wnętrza świątyni znajdują się empory. Wieża w dolnej części jest kwadratowa, w górnej natomiast ośmioboczna nakryta iglicą pobitą blachą. W wyposażeniu wnętrza wyróżnia się ołtarz składający się z dwóch bocznych wieżyczek z pozłacanym tabernakulum w jego części centralnej oraz witraże. Okna są w kształcie ostrosłupów. Obok kościoła znajduje się kaplica z połowy XIX w.

  źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszego_Serca_Pana_Jezusa_w_Przeczowie

   

  15 Lutego 2018
Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów