Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Analiza SWOT

DOCXANALIZA SWOT konsultacje.docx (142,26KB)  LGD Stobrawski Zielony Szlak prezentuje projekt Analizy SWOT, wypracowanej podczas warsztatów grupy roboczej oraz konsultacji społecznych w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru gmin: Dobrzeń Wielki, Domaszowice, Popielów, Pokój, Lubsza, Łubniany, Murów, Namysłów, Świerczów. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem oraz zgłaszania ewentualnych uwag do 22 listopada 2015r. na adres: lgd@stobrawskiszlak

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów