Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu "Szlakiem historii, przyrody i kultury" - pałac w Starościnie

"Pałac w Starościnie był wielokrotnie przebudowywany. Pierwotnie założenie przekształcił architektonicznie po 1604 r. ówczesny właściciel dóbr – Konrad Saurma von Jeltsch. Jego następcy dalsze prace prowadzili w ciągu nieomal XVIII w. Pierwotnie niewielkie szlacheckie założenie rezydencjonalne przyjęło w rezultacie kształt trzyskrzydłowego pałacu barokowego. Ostatnie modyfikacje na większą skalę przeprowadził w latach 1917-1919 Friedrich hrabia von Saurma-Sterzendorf. Budowla posiada cechy barokowo – klasycystyczne. Założenie na planie litery „U”, trzyskrzydłowe, murowane z materiału ceglanego z elementami kamiennymi, tynkowane. W pobliżu pałacu znajduje się klasycystyczna oficyna wybudowana ok. roku 1800, przebudowana w 1937 r. Jest to konstrukcja na planie prostokąta, parterowa murowana z cegły, tynkowane, dach naczółkowy kryty dachówką. Fasada frontowa oficyny pięcioosiowa z centralnym portykiem wgłębnym wykończonym parą kolumn toskańskich i pilastrami. Pałac i oficyna wpisane do rejestru zabytków."  źródło http://www.visitopolskie.pl/

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów