Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Prace nad nową LSR trwają - spotkania z przedsiębiorcami

W dniu dzisiejszym, tj. 19.11.2015 r. o godz. 13.00 w Dobrzeniu Wielkim oraz o 16.00 w Zagwiździu, odbywają się spotkania z przedsiębiorcami oraz osobami chcącymi założyć działalność gospodarczą, w związku z trwającymi pracami nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020.

Poniżej fotorelacja z Dobrzenia.

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów