Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Spotkania z przedsiębiorcami c.d.

Kolejne spotkania z przedsiębiorcami oraz osobami chcącymi założyć działalność gospodarczą odbywają się dzisiaj, tj. 20.11.2015 r., o godz.13.00 w Starostwie Powiatowym w Namysłowie oraz o godz. 16.00 w Domu Ludowym w Lubszy. Przedsiębiorcy z całego obszaru LGD mają możliwość pracować nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 oraz skorzystać z profesjonalnego doradztwa dotyczącego możliwości pozyskania środków w nowym okresie programowania.

Fotorelacja z Namysłowa:

 

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów