Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

"Chata w lesie" zdobywcą certyfikatu "BLISKO NATURY"

Mamy przyjemność poinformować, iż gospodarstwo agroturystyczne "Chata w lesie", którego właścicielem jest członek LGD - Pan Wojciech Gurgul, jako jedyny obiekt agroturystyczny z Opolszczyzny otrzymało prestiżowy certyfikat "BLIŻEJ NATURY" - kategoria I listek.

Zarząd LGD Stobrawski Zielony Szlak składa serdeczne gratulacje Panu Wojciechowi oraz wyrazy uznania za wytrwałość w staraniach, których celem jest najwyższa jakość oferowanych usług. "Chata w lesie" z pewnością może stanowić doskonały przykład dobrych praktyk dla innych gospodarstw agroturystycznych z obszaru LGD.

Certyfikat „Blisko Natury” jest pierwszym i jedynym ekocertyfikatem w Polsce, który skupia się głównie na ofercie turystyki przyrodniczej prowadzonej w ramach działalności obiektu, a nie wyłącznie na infrastrukturze obiektu i jej przyjazności dla środowiska.

Certyfikat „Blisko Natury” to certyfikat turystyki zrównoważonej, który przyznajemy obiektom turystyki wiejskiej, głównie gospodarstwom agroturystycznym posiadającym ofertę turystyki przyrodniczej, prowadzonej na terenie obszaru Natura 2000 lub ewentualnie na innych formach ochrony przyrody.

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów