Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Spotkanie Grupy Roboczej pracującej nad nową LSR

W dniu dzisiejszym tj. 27.11.2015 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Pokój odbyło się ostatnie już spotkanie Grupy Roboczej pracującej nad LSR. Mimo, iż prace nad Nową Lokalną Strategią Rozwoju powoli dobiegają końca, niektóre kwestie są nadal żywo komentowane oraz dyskutowane. Szczęśliwie nasze debaty zakończyły się konsensusem i mamy nadzię, że nasza kilkumiesięczna praca okaże się bardzo owocna, przekładając się na wysoką punktację LSR.

Fotorelacja:

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów