Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu "Zapraszamy na Stobrawski Zielony Szlak"- "Kuchnia Śląska" - Dobrzeń Wielki

Zapraszamy do restauracji nawiązującej do tradycji śląska opolskiego. Oprócz wnętrza na podobieństwo XIX-wiecznego zajazdu śląska, znajdziecie tutaj kolekcje sprzętu gospodarczego z XVIII i XIX wieku.

Polecamy Państwa uwadze kolekcje przedwojennych szyldów reklamowych. Wszystkie odnalezione zostały na terenie naszych okolic, co świadczy o przedsiębiorczości tutejszych mieszkańców i jest wspaniałym obrazem minionej epoki.http://www.kuchniaslaska.opole.pl/

Szczególnie szczycimy się posiadaniem herbu wiszącego nad kominkiem. Jest to oryginalny herb rodziny Wurttenbergów ze zniszczonego po II wojnie światowej zamku w Pokoju.

Zobaczycie tradycyjne stroje ludowe, w których obsłużą Was nasi kelnerzy oraz spędzicie niezapomniane wieczory przy wielkim stylowym kominku. Zorganizujecie u nas wesela i inne uroczystości.

Posiadamy trzy klimatyzowane sale: "Śląską" - na dwieście osób, "Lustrzaną" - na sto trzydzieści osób, "Dołek" na siedemdziesiąt osób.

http://www.kuchniaslaska.opole.pl

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów