Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Organy Decyzyjne Stowarzyszenia

Organami decyzyjnymi Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz dokonująca wyboru projektów do dofinansowania Rada Programowa.

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NA DZIEŃ 05.04.2023 r.

PDFstan-czlonkow-lgd-na-dzien-05.04.2023.pdf (281,55KB)

AKTUALIZACJA  LISTY CZŁONKÓW NA DZIEŃ 30.03.2023 r.

PDFstan-czlonkow-lgd-na-dzien-30.03.2023.pdf (280,66KB)

AKTUALIZACJA  LISTY CZŁONKÓW NA DZIEŃ 28.03.2023 r.

PDFstan-czlonkow-lgd-na-dzien-28.03.2023.pdf (281,96KB)

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NA DZIEŃ 16.03.2023 r.

PDFstan-czlonkow-lgd-na-dzien-16.03.2023.pdf (283,12KB)

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NA DZIEŃ 20.02.2023 r.

PDFstan-czlonkow-lgd-na-dzien-20.02.2023.pdf (293,89KB)

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NA DZIEŃ 22.07.2022 r.

PDFstan-czlonkow-lgd-na-dzien-22.07.2022.pdf (288,53KB)

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NA DZIEŃ 01.07.2022 r.

PDFstan-czlonkow-lgd-na-dzien-01.07.2022.pdf (287,76KB)

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NA DZIEŃ 28.04.2022 r.

PDFstan-czlonkow-lgd-na-dzien-28.04.2022.pdf (288,35KB)

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NA DZIEŃ 13.01.2022 r.

PDFstan-czlonkow-lgd-na-dzien-13.01.2022.pdf (287,73KB)

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NA DZIEŃ 03.12.2021 r.

DOCXstan-czlonkow-lgd-na-dzien-03.12.2021.docx (15,99KB)

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NA DZIEŃ 06.07.2021 r.

DOCXstan-czlonkow-lgd-na-dzien-06.07.2021.docx (15,90KB)

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NA DZIEŃ 16.02.2021 r.

DOCXstan-czlonkow-lgd-na-dzien-16.02.2021 (2).docx (15,81KB)

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NA DZIEŃ 07.01.2021 r.

DOCXstan-czlonkow-lgd-na-dzien-07.01.2021.docx (15,83KB)

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NA DZIEŃ 28.09.2020 r.

DOCXStan Członków LGD na dzień 28.09.2020 r..docx (15,84KB)

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NA DZIEŃ 08.07.2020 r.

DOCXStan członków LGD na dzień 08.07.2020 r..docx (17,38KB)

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NA DZIEŃ 30.04.2020 r.

DOCXStan członków LGD na dzień 30.04.2020 r..docx (17,02KB)

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NA DZIEŃ 28.02.2020 r.

DOCXStan członków LGD na dzień 28.02.2020.docx (16,74KB)

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NA DZIEŃ 26.07.2019 r.

DOCXStan członków LGD na dzień 26.07.2019.docx (20,84KB)

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK NA DZIEŃ 19.11.2018 r.

DOCXStan członków LGD na dzień 19.11.2018 alfabetycznie.docx (21,14KB)

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK NA DZIEŃ 13.08.2018 r.

DOCXStan członków LGD na dzień 13.08.2018 alfabetycznie.docx (21,22KB)

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK NA DZIEŃ 23.04.2018 r.

DOCXstan-czlonkow-lgd-na-dzien-23042018.docx (19,10KB)

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK NA DZIEŃ 20.02.2018 r.

DOCXStan Członków na dzień 20.02.2018 r..docx (18,96KB)

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK NA DZIEŃ 31.01.2018 r.

DOCXStan członków na dzień 31.01.2018 r..docx (19,11KB)

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK NA DZIEŃ 20.10.2017 r.

DOCXStan członków na dzień 20.10.2017.docx (18,96KB)

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK NA DZIEŃ 21.03.2017 r.

DOCXStan Członków LGD na dzień 21.03.2017.docx (18,79KB)

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK NA DZIEŃ 07.02.2017 r.

DOCXStan Członków LGD na dzień 07.02.2017 r..docx (18,64KB)

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK NA DZIEŃ 28.12.2016 r.

DOCXStan członków LGD na dzień 28.12.2016 r..docx (18,61KB)

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK NA DZIEŃ 15.12.2016 r.

DOCXStan Członków Stowaryzszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak na dzień 15.12.2016.docx (18,52KB)

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK NA DZIEŃ 01.09.2016 r.

DOCXstan członków LGD na dzień 01.09.2016 r. (2).docx (18,41KB)

Zarząd LGD:                                                                                          

Jadwiga Kulczycka - Prezes 

Tadeusz Bezwerchny - Wiceprezes

Norbert Słabik - Sekretarz

 Alicia Wrzosek - Członek

Komisja Rewizyjna:

Walentyna Witkowska

Mariusz Sabok

Izabela Andruszków

Rada Programowa:

SKŁAD RADY PROGRAMOWEJ NA DZIEŃ 29.03.2023 ROK: DOCXsklad-rady-programowej-obowiazujacy-od-dnia-29.03.2023 r.docx (73,24KB)

SKŁAD RADY PROGRAMOWEJ NA DZIEŃ 10.06.2021 ROK: DOCXsklad-rady-programowej-obowiazujacy-od-dnia-10062021.docx (71,31KB)

SKŁAD RADY PROGRAMOWEJ NA DZIEŃ 13.03.2020 ROK: DOCXsklad-rady-programowej-obowiazujacy-od-dnia-13032020.docx (70,96KB)

SKŁAD RADY PROGRAMOWEJ NA DZIEŃ 21.09.2018 ROK: DOCXSkład Rady Programowej obowiązujący od dnia 21.09.2018 r..docx (70,79KB)

SKŁAD RADY PROGRAMOWEJ NA DZIEŃ 29.12.2017 ROK: DOCXSkład Rady Programowej obowiązujący od dnia 29.12.2017 r..docx (70,59KB)

SKŁAD RADY PROGRAMOWEJ NA DZIEŃ 16.11.2017 ROK: DOCSkład Rady Programowej obowiązujący od 16.11.2017.doc (87,00KB)

SKŁAD RADY PROGRAMOWEJ NA DZIEŃ 06.02.2017 ROK: DOCSkład Rady Obowiązujący od 06.02.17 r..doc (87,00KB)

SKŁAD RADY PROGRAMOWEJ NA DZIEŃ 27.12.2016 ROK: DOCSkład Rady Obowiązujący od 27.12.2016 r..doc (87,00KB)

SKŁAD RADY PROGRAMOWEJ NA DZIEŃ 09.09.2016 ROK: DOCSkład Rady Obowiązujący od 09.09.2016 r..doc (87,50KB)

SKŁAD RADY PROGRAMOWEJ: DOCSkład Rady Programowej.doc (87,00KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów