Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Walne Zebranie Członków 20.06.2022 r.

Walne Zebranie Członków 20.06.2022 r.

WZC.png

Informacje o Walnym Zebraniu Członków:

PDFWZC - Informacja o WZC - 20.06.2022.pdf

PDF20.06.2022 Porządek Zebrania WZC.pdf

Projekty uchwał:

PDFWZC PROJEKT czerwiec 2022 -uchwala-dot-sprawozdania-merytorycznego-za-rok-2021.pdf

PDFWZC PROJEKT czerwiec 2022 -uchwala-dot-sprawozdania-finansowego-za-rok-2021.pdf

PDFWZC PROJEKT czerwiec 2022 -uchwala-dot-sprawozdania-Komisji-Rewizyjnej-za-rok-2021.pdf

PDFWZC PROJEKT czerwiec 2022 -uchwala-dot-sprawozdania-Rady-Programowej-za-rok-2021.pdf

PDFWZC PROJEKT czerwiec 2022 -uchwala-udzielenie-absolutorium-Zarządowi.pdf

PDFWZC PROJEKT czerwiec 2022 -uchwala-zmiana-regulaminu-Rady.pdf

PDFWZC PROJEKT czerwiec 2022 -uchwala-przystapienie-do-OROT.pdf

Upoważnienie na Walne Zebranie Członków:

DOCXpelnomocnictwo-na-walne-zebranie-czlonkow-20.06.2022.docx

_________________________________________________________________________________________________________________

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak 27.04.2022 r.

UWAGA! KOMUNIKAT!.jpeg

Informacje o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków:

PDFInformacja o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia 27.04.2022 r..pdf

PDFPorządek Zebrania kwiecień 2022.pdf

Projekty uchwał:

PDFProjekt 27.04.2022 r. - uchwała zmiana statutu §1.pdf

PDFProjekt 27.04.2022 r. - uchwała zmiana statutu §20.pdf

Upoważnienie na Walne Zebranie Członków:

DOCXpelnomocnictwo-na-nadzwyczajne-walne-zebranie-czlonkow-27.04.2022 r..docx

________________________________________________________________________________________________________

Walne Zebranie Członków 25.06.2021 r.

Walne Zebranie Członków 25.06.2021.jpeg

Informacje o Walnym Zebraniu Członków:

PDFInformacja o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia 25.06.2021 r. - I termin.pdf

PDFPorządek Zebrania 25.06.2021.pdf

PDFInformacja o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia 25.06.2021 r. - II termin.pdf

PDFPorządek Zebrania 25.06.2021- II termin.pdf

Projekty uchwał:

PDFPROJEKT 25.06.2021 -uchwala-dot-sprawozdania-merytorycznego-za-rok-2020.pdf

PDFPROJEKT 25.06.2021 -uchwala-dot-sprawozdania-finansowego-za-rok-2020.pdf

PDFPROJEKT 25.06.2021 -uchwala-dot-sprawozdania-Komisji-Rewizyjnej.pdf

PDFPROJEKT 25.06.2021 -uchwala-dot-sprawozdania-Rady-Programowej.pdf

PDFPROJEKT 25.06.2021 uchwala-udzielenie-absolutorium-Zarządowi.pdf

PDFPROJEKT 25.06.2021 -uchwala-dot-w-sprawie-wysokości-i-sposobu-uiszczania-składek-członkowskich.pdf

PDFPROJEKT 25.06.2021 uchwala-powołanie-czlonka-zarzadu.pdf

PDFPROJEKT 25.06.2021 -uchwala-dot-diet-dla-Zarządu-za-udział-w-posiedzeniu-Zarządu.pdf

PDFPROJEKT 25.06.2021 -uchwala-dot-diet-dla-Zarządu-za-udział-w-posiedzeniu-Rady.pdf

PDFPROJEKT 25.06.2021 -uchwala-zmiana-statutu_8.5.pdf

PDFPROJEKT 25.06.2021 -uchwala-zmiana-statutu_11.3.pdf

PDFPROJEKT 25.06.2021 -uchwala-zmiana-statutu_15.4.pdf

PDFPROJEKT 25.06.2021 -uchwala-zmiana-statutu_19.1.pdf

PDFPROJEKT 25.06.2021 -uchwala-zmiana-statutu_19.3.pdf

PDFPROJEKT 25.06.2021 -uchwala-zmiana-statutu_19.8.pdf

PDFPROJEKT 25.06.2021 -uchwala-zmiana-statutu_19.9.pdf

PDFPROJEKT 25.06.2021 -uchwala-zmiana-statutu_20.7.pdf

Upoważnienie na Walne Zebranie Członków:

DOCXpelnomocnictwo-na-nadzwyczajne-walne-zebranie-czlonkow-25-06-2021-rok.docx

________________________________________________________________________________________________________

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 20.05.2020 r.

nadzwyczajne walne komunikat.jpeg

Informacje o Walnym Zebraniu Członków:

PDFInformacja o Nadzywczajnym Walnym Zebraniu Członków 20.05.2020 r. - pierwszy termin.pdf

PDFInformacja o Nadzywczajnym Walnym Zebraniu Członków 20.05.2020 r. - drugi termin.pdf

Porządek Walnego Zebrania Członków:

PDFPorządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 20.05.2020r..pdf

Projekty uchwał:

PDFPROJEKT 20.05.2020 Uchwała-zmiana-LSR.pdf

PDFPROJEKT 20.05.2020 Uchwała-upoważnienie-do-zmian-w-LSR.pdf

PDFPROJEKT 20.05.2020 Uchwała-składki-członkowskie.pdf

PDFPROJEKT 20.05.2020 Uchwała-dieta-Rada-Programowa.pdf

PDFPROJEKT 20.05.2020 Uchwała-dieta-Komisja-Rewizyjna.pdf

PDFPROJEKT 20.05.2020 Uchwała-dieta-Zarządu-za-Posiedzenie-Rady-Programowej.pdf

Upoważnienie na Walne Zebranie Członków:

DOCXPełnomocnictwo na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 20.05.2020 rok.docx

___________________________________________________________________________________________________________

Walne Zebranie Członków 13.03.2020 r.

Informacje o Walnym Zebraniu Członków:

PDFinformacja-o-Walnym-Zebraniu-Czlonkow-13.03.2020.pdf

PDFinformacja-o-Walnym-Zebraniu-Czlonkow-13.03.2020-drugi-termin.pdf

Porządek Walnego Zebrania Członków:

PDFPorządek Walnego Zebrania Członków 13.03.2020 .pdf

Projekty uchwał:

PDFPROJEKT 13.03.2020 -uchwala-dot-sprawozdania-merytorycznego-za-rok-2019.pdf

PDFPROJEKT 13.03.2020 -uchwala-dot-sprawozdania-finansowego-za-rok-2019.pdf

PDFPROJEKT 13.03.2020 uchwala-udzielenie-absolutorium-Zarządowi.pdf

PDFPROJEKT 13.03.2020 uchwala-odwolanie-czlonka-zarzadu.pdf

PDFPROJEKT 13.03.2020 uchwala-powołanie-czlonka-zarzadu.pdf

PDFPROJEKT 13.03.2020 uchwala-odwolanie-czlonkow-rady.pdf

PDFPROJEKT 13.03.2020 uchwala-powolanie-czlonkow-rady.pdf

PDFPROJEKT 13.03.2020 uchwala-odwolanie-czlonkow-komisji.pdf

PDFPROJEKT 13.03.2020 uchwala-powołanie-czlonow-komisji.pdf

PDFPROJEKT 13.03.2020 -uchwala-zmiana-statutu.pdf

Upoważnienie na Walne Zebranie Członków:

PDFupowaznienie-walne-zebranie-czlonkow-13032020.pdf

___________________________________________________________________________________________________________

Walne Zebranie Członków 04.04.2019 r.

Informacja o Walnym Zebraniu Członków:

PDFInformacja o Walnym Zebraniu Członków 04.04.2019 r..pdf

Porządek Zebrania:

PDFPorządek Zebrania Walnego 04.04.2019.pdf

Projekty uchwał:

PDFPROJEKT - 04.04.2019 -uchwala-dot-sprawozdania-merytorycznego-za-rok-2018.pdf

PDFPROJEKT - 04.04.2019 -uchwala-dot-sprawozdania-finansowego-za-rok-2018.pdf

PDFPROJEKT - 04.04.2019 uchwala-udzielenie-absolutorium-Zarządowi.pdf

PDFPROJEKT 04.04.2019 Uchwała-zmiana-LSR.pdf

Upoważnienie na Walne Zebranie Członków:

PDFupowaznienie-walne-zebranie-czlonkow 04.04.2019.pdf

___________________________________________________________________________________________________________

Walne Zebranie Członków 17.09.2018 r.

Informacja o Walnym Zebraniu Członków:

PDFInformacja o Walnym Zebraniu Członków - 17.09.2018.pdf

Porządek Zebrania:

PDFPorządek Zebrania 17.09.2018.pdf

Projekty uchwał:

PDFPROJEKT uchwała powołania członków Rady Programowej wrzesień 2018.pdf PDFPROJEKT Uchwała zmiana LSR - 17.09.2018.pdf

Upoważnienie na Walne Zebranie Członków:

DOCXupowaznienie-walne-zebranie-czlonkow.docx

___________________________________________________________________________________________________________

Walne Zebranie Członków 25.06.2018 r.

Informacja o Walnym Zebraniu Członków:

PDFinformacja o walnym.pdf

Porządek Zebrania:

PDFPorządek-Zebrania-WZC-25.06.2018.pdf

Projekty uchwał:

PDFPROJEKT-25.06.2018-uchwala-dot-sprawozdania-finansowego-za-rok-2017.pdf

PDFPROJEKT-25.06.2018-uchwala-dot-sprawozdania-merytorycznego-za-rok-2017.pdf

PDFPROJEKT-25.06.2018 - uchwala-udzielenie-absolutorium-Zarządowi.pdf

PDFPROJEKT-25.06.2018 -Uchwała-zmiana-LSR.pdf

PDFPROJEKT-25.06.2018 -Uchwała-powołania-członków-Zarządu.pdf

PDFPROJEKT-25.06.2018-uchwała-powołania-członków-Komisji-Rewizyjnej.pdf

Upoważnienie na Walne Zebranie Członków:

DOCXupowaznienie-walne-zebranie-czlonkow.docx

___________________________________________________________________________________________________________

Walne Zebranie Członków 16.11.2017 r.

Informacja o Walnym Zebraniu Członków:

PDFInformacja o Walnym.pdf

Porządek Zebrania:

PDFPorządek Zebrania.pdf

Projekty uchwał:

PDFUchwała WZC - Odwołanie członka Rady.pdf

PDFUchwała WZC - Uzupełnienie członków Rady.pdf

PDFUchwała WZC - zmiana LSR.pdf

PDFUchwała WZC - zmiana Regulaminu Rady.pdf

Upoważnienie na Walne Zebranie Członków:

DOCXupowaznienie-walne-zebranie-czlonkow.docx

___________________________________________________________________________________________________________

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 17.03.2017 r.

Informacja o Walnym Zebraniu:

Zaproszenie na Walne.jpeg

Porządek Zebrania:

DOCXPorządek Zebrania 17.03.2016 r..docx

Sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok:

PDFSprawozdanie merytoryczne 2016 rok.pdf

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok:

PDFSprawozdanie finansowe 2016.pdf

Projekty uchwał:

DOCXuchwala-dot-sprawozdania-finansowego-za-rok-2016.docx

DOCXuchwala-dot-sprawozdania-merytorycznego.docx

DOCXuchwala-udzielenie absolutorium Zarządowi.docx

DOCUchwała zmiana LSR.doc

Upoważnienie na Walne Zebranie:

DOCXupowaznienie-walne-zebranie-czlonkow-17.03.2017 r..docx

___________________________________________________________________________________________________________

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 06.02.2017 r.

Informacja o Walnym Zebraniu:

PDFInformacja o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu.pdf

Porządek Zebrania:

PDFPorządek Zebrania.pdf

Projekty Uchwał:

PDFUchwała WZC - Odwołanie członka Rady uzupełniona.pdf

PDFUchwała WZC - Uzupełnienie członków Rady.pdf

Upoważnienie:

DOCXUpowaznienie walne zebranie członków 06.02.2017 r..docx

___________________________________________________________________________________________________________

Walne Zebranie Członków 27.12.2016 r.

Informacja o Walnym Zebraniu:

PDFInformacja o Walnym Zebraniu.pdf

Porządek Zebrania:

PDFPorządek Zebrania 27.12.2016 r..pdf

Projekty Uchwał:

PDFUchwała WZC - Odwołanie członków Rady .pdf

PDFUchwała WZC - Uzupełnienie członków Rady.pdf

PDFUchwała WZC - zmiany w LSR.pdf

Upoważnienie:

DOCXUpowaznienie walne zebranie członków 27.12.2016 r..docx

___________________________________________________________________________________________________________

Uchwały podjęte na Walnym Zebraniu Członków LGD dnia 09.09.2016 r.

PDFUchwała w sprawie odwołania członków Rady.pdf

PDFUchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Programowej.pdf

PDFUchwała w sprawie zmiany Regulaminu Rady.pdf

Walne Zebranie Członków 09.09.2016 r.

Informacja o Walnym Zebraniu:

JPEGInformacja o Walnym Zebraniu 09.09.16.jpeg

Porządek Zebrania:

PDFPorządek zebrania 09.09.2016.pdf

Projekty Uchwał:

PDFUchwała WZC - Odwołanie członków Rady.pdf

PDFUchwała WZC - Uzupełnienie członków Rady.pdf

Upoważnienie:

PDFUpowaznienie walne zebranie członków 09.09.2016 r..pdf

___________________________________________________________________________________________________________

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 20.07.2016 r.

Informacja o Walnym Zebraniu:

PDFinformacja o Walnym 20.07.2016 r..pdf

Porządek Zebrania:

PDFAgenda 20.07.2016 r..pdf

Projekt Uchwały:

PDFUchwała dot. składek Członkowskich.pdf

Upoważnienie:

PDFUpowaznienie walne zebranie członków 20.07.2016 r..pdf

___________________________________________________________________________________________________________

Walne Zebranie Członków 23.06.2016 r.

Agenda Zebrania:

PDFAgenda Walnego Zebrania Członków LGD 23.06.2016 r..pdf

Projekty uchwał:

PDFUchwała WZC - zmiana Statutu.pdf

PDFUchwała - powołanie pełnomocnika.pdf

PDFUchwała WZC - zmiany w LSR.pdf

PDFuchwala WZC - zmiana uchwały w sprawie diet.pdf

Pełnomocnictwo do udziału i głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków dnia 12.02.2016 r.

PDFUpowaznienie walne zebranie członków 23.06.2016 r..pdf

___________________________________________________________________________________________________________

Walne Zebranie Członków informacyjno-sprawozdawcze za rok 2015

Zaproszenie:

Zaproszenie na Walne Zebranie 12.02.2016 r..jpeg

Porządek Zebrania:

PDFPorządek-Zebrania12.02.2016r.docx-1.pdf

Sprawozdanie finansowe:

PDFSprawozdanie Finansowe.pdf

Sprawozdanie merytoryczne:

PDFsprawozdanie merytoryczne.pdf

Projekty uchwał:

DOCXUchwała dot. sprawozdania finansowego za rok 2015.docx

DOCXUchwała dot. sprawozdania merytorycznego.docx

DOCXUchwała dot. sprostowania omyłki pisarskiej.docx

DOCUchwała dot. zmiany Statutu.doc

DOCXUchwała dot. przekazania kompetencji Zarządowi.docx

Pełnomocnictwo do udziału i głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków dnia 12.02.2016 r.

DOCXUpowaznienie walne zebranie członków 12.02.2016 r..docx

___________________________________________________________________________________________________________

Uchwały podjęte na Walnym Zebraniu Członków LGD dnia 28.12.2015 r.:

PDFUchwała w sprawie odwołania członków Rady Programowej.pdf

PDFUchwała w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Programowej.pdf

PDFUchwała w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju.pdf

PDFUchwała w sprawie zatwierdzenia procedur związanych z realizacją LSR.pdf

PDFUchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Programowej.pdf

 

Informacja o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków w dniu 28.12.2015r.

walne II.jpeg

PDF201512180840.pdf

upoważnienie DO POBRANIA:

DOCXUpowaznienie walne zebranie członków 28.12.15.docx

Projekty uchwał:

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów