Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Fotorelacja z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

Dnia 28.12.2015 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD.  Podczas zebrania zostały podjęte następujące uchwały:

- w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategi Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak na lata 2014-2020,

- w sprawie zatwierdzenia procedur związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju,

- w sprawie odwołania członków Rady Programowej,

- w sprawie uzupełnienia składu Rady Programowej,

- w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Programowej.

Wszystkie uchwały podjęto jednogłośne.

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów