Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Dofinansowanie ze środków KSOW

Miło nam poinfiormować, iż dwa nasze projekty ( "Promocja turystyczna walorów historycznych, przyrodniczych i kulturowych obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak na VIII Międzynarodowych Targach Turystyki Wielskiej i Agroturystyki Agrotravel w Kielcach w dniach 08.-10.04.2016" oraz "Promocja turystyczna obszaru LGD poprzez organizację VII Festiwalu Piosenki Turystycznej pn.:”Zapraszamy z piosenką na Stobrawski Zielony Szlak") uzyskały pozytywną opinię i zostaną dofinansowane ze środków KSOW .

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów