Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Zamek w Kamieniu Śląskim

Zamek w Kamieniu Ślaskim jest miejscem, do którego pielgrzymują ludzie z całej Polski a także z zagranicy. Odrestaurowana budowla jest miejscem kultu św. Jacka, kompleksem rekreacyjno wypoczynkowym, jak również Centrum Kultury i Nauki przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.

zamek w Kamieniu śląskim.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów