Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Zamek w Karłowicach

A to zamek z terenu naszego LGD - zamek w Karłowicach. Pr zed rokiem 1350 wybudowano tu zamek rycerski otoczony fosą częściowo zachowaną do dziś. Założony na planie czworoboku  z okrągłą wieżą obok bramy, włączoną  w obwód murów. Po przeciwległej stronie  znajdował się  budynek mieszkalny.  W roku 1565 zamek przeszedł  w ręce  książęce. Rozbudowywany  w XVI,  XVIII oraz XIX wieku.   

pobrane.jpeg

zamek w Karłowicach.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów