Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Zamek w Rogowie Opolskim

Zamek zbudowany w początkach XVII wieku na zrębie pierwotnego zamku obronnego z XIV w. Malowniczo położony na skarpie dawnego koryta Odry, w otoczeniu parku, ze śladami umocnień obronnych. Renesansowo-klasycystyczny , częściowo zrekonstruowany, z pozostałościami wcześniejszej budowli. Obecnie siedziba oddziału zabytkowych zbiorów Biblioteki Publicznej w Opolu (rękopisy, starodruki, mapy, grafiki)

Źródło: http://http://www.visitopolskie.pl/pl/objects/details/id,3978/m,Rogow-Opolski/t,Zamek-w-Rogowie-Opolskim.html

images (3).jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów