Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Pałac w Biechowie

Zespół pałacowo-parkowy wraz kaplicą dworską w Biechowie reprezentuje wartościowy przykład architektury szkoły berlińskiej lat 60. XIX w. o bardzo dobrym poziomie artystycznym. Biechów to miejscowość ze średniowiecznym rodowodem. Po raz pierwszy wzmiankowana była w źródłach w 1336 r. W 1367 r. wymieniony jest w źródłach Albrecht von Bechaw, a w 1377 r. Ulich Schenke. Kolejnym właścicielem miejscowości w XV w. był Heidricus Stosche. Za czasów Stoschów wieś została ponownie lokowana na tzw. prawie niemieckim. W XVI w. właścicielami miejscowości była rodzina von Logau. Do 1720 r. dobra często przechodziły z rąk do rąk. Były m.in. w posiadaniu rodziny Beessów, Starhembergów i Hoditzów. 

źródło:http://http://www.ngopole.pl/2012/10/20/palac-matuschkow-w-biechowie/

 

Biechów.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów