Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Pałac w Bogdańczowicach

W Bogdańczowicach zachowała dawna siedziba właścicieli majątku Wuttendorrf, czyli dzisiejszych Bogdańczowic. Obiekt wzniesiony jest w stylu klasycystycznym. Po 1945 r., w pałacu znajdowały się biura miejscowego PGR-u, natomiast w dawnym majątku dworskim Szkoła Rolnicza z Kluczborka urządziła edukacyjne gospodarstwo rolne.

W latach 90 XX w., niedaleko pałacu zbudowano nową siedzibę Zespołu Szkół Rolniczych im. ks. Jana Dzierżona w Bogdańczowicach. Natomiast w dawnym pałacu urządzono szkolny internat, który pełni tę funkcje do dzisiaj. Pałac otacza zabytkowy park podworski. Obecnie obiekt wypisany jest z rejestru zabytków.

źródło: http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/37328,bogdanczowice-pozostalosci-dworskie-.html

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów