Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Pałac w Gołkowicach

Barokowy pałac w Gołkowicach wybudowany został w 1750 roku. Przebudowywano go w XIX i XX wieku. Budynek jest murowany z cegły, potynkowany. Wzniesiono go na sklepionych piwnicach, na rzucie prostokąta. Budynek ma dwie kondygnacje. Nakryty jest dachem mansardowym wykonanym z dachówki. Elewacje zdobią boniowane lizeny, prostokątne obramienia okien i płyciny z wyciętymi narożnikami. Ponad oknami drugiej kondygnacji ryzalitów znajdują się nadokienniki półkoliste i trójkątne. Wnętrza pałacu zachowały dawny dwutraktowy układ, z korytarzem między traktami i sienią z klatką schodową na osi.

Do rezydencji przylega park krajobrazowy o powierzchni 12ha, z ciekawymi okazami starodrzewu.

Budynek jest dostępny do zwiedzania. W roku 1990 pałac wraz z parkiem kupił prywatny właściciel. Urządzono tu gospodarstwo agroturystyczne: 5 pokoi, bufet, konie, bryczki, łódki. Są tu pokoje dla turystów.

Gołlkowice.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów