Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu "Szklakiem historii, przyrody i kultury"- Mury Obronne z Bramą Krakowską w Namysłowie

  Budowę murów rozpoczęto w 1350 r., a ukończono w 1359 r. Otaczały miasto pierścieniem, w niektórych miejscach podwójnym. Mury północne i południowe mają grubość 1,70 m, mury od strony wschodniej - 2,20 m. Wysokość murów wynosiła 6 m. Spore ich fragmenty przetrwały do dnia dzisiejszego. Murowane z cegły, o układzie gotyckim z XIV i XV w., na niektórych odcinkach zachowały podmurówkę z kamienia polnego. W murach północnej i wschodniej części miasta widoczne są ślady oszkarpowań, strzelnic i ganków. W okolicy zamku, w rejonie ul. Piastowskiej znajdują się dwa arkadowe przepusty - pojedynczy i podwójny, przez które w obrębie miasta przepływa odnoga Widawy, tworząc tzw. Wyspę Młyńską.
  Wzniesiona w 2 poł. XIV w. brama wjazdowa do miasta nosi nazwę Bramy Krakowskiej. Zachowała się wnęka mieszcząca niegdyś podnoszoną kratę. Przy niej wznosi się kwadratowa, ceglana wieża z sześcioma niewyodrębnionymi kondygnacjami. Wieża, której wysokość wynosi 36 m, stanowi doskonały punkt widokowy.Źródłohttp://:http://http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/9395,namyslow-pozostalosci-murow-obronnych-z-brama-krakowska.html

 

 

 

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów