Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Stobrawski Festiwal Piosenki Turystycznej

Już wkrótce kolejny Stobrawski Festiwal Piosenki Turystycznej. Już dziś zachęcamy do komponowania nowych utworów promujacych walory kulturowe, historyczne i przyrodnicze obszaru LGD oraz całej Opolszczyzny. Na stronie LGD zakładka VII Stobrawski Festiwal Piosenki Turystycznej 03.06.2016.  

Piosenka która zdobyła nagrodę Grand Prix w zeszłorocznej edycji Festiwalu https://www.youtube.com/watch?v=xS173zpaswc&feature=youtu.be

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów