Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu "Szklakiem historii, przyrody i kultury"- Park zamkowy w Karłowicach

Zamek zbudowany pod koniec 1 poł. XIV w. jako siedziba rycerskiej rodziny Tschamerów. W roku 1565 wykupiony przez książąt brzeskich, następnie przebudowany na wiejska rezydencję. Park krajobrazowy założony wokół zamku w 1 poł. XIX w., pd. granicą sięgający kanału młynówki. W obrębie założenia taras ziemny, na którym wzniesiony zamek oraz dobrze zachowane zagłębienie fosy.  Drzewostan głównie liściasty (lipy, buki, dęby, akacje), sporadycznie również iglasty (świerki). Wśród starych drzew liczne samosiewy.
Park podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej, wymagana rekultywacja założenia Źródło:http://popielow.pl/326/519/park-zamkowy-w-karlowicach.html 

 

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów