Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu "Szklakiem historii, przyrody i kultury"- Kościół p.w. Św. Andrzeja i Jana Chrzciciela w Popielowie

Świątynia znajduje się w Popielowie, wykonana jest w stylu zrębowo - słupowym. Przyjmuje się, iż kościół pochodzi z roku 1654 gdyż taka data zachowała się na odrzwiach bocznych świątyni. W chwili obecnej pełni funkcję kaplicy cmentarnej. Największe zabytki znajdują się w kościele parafialnym pw. Królowej Aniołów w Popielowie. Są to m.in obraz w ołtarzu głównym przedstawiający patronkę świątyni, pierwsza zapisana wzmianka o obrazie pochodzi z roku 1775, dwa ołtarze boczne barokowe oraz chrzcielnica.
Źródło:http://cript-pokoj.pl/strona/1/mapa_obiektow.html#action=popup&id=186

popielow_drewn2.jpeg

pobrane.jpeg

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów