Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu "Szklakiem historii, przyrody i kultury"- Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Biestrzykowicach

Kościół drewniany o konstrukcji szkieletowej został wzniesiony w 1639 r. W pierwszych latach po wybudowaniu użytkowany był przez protestantów, następnie od 1654 r. stał się kościołem katolickim. W nocy z 20 na 21.10.1991 r. świątynia została zniszczona przez pożar. Jeszcze w tym samym roku przystąpiono do jej odbudowy, którą zakończono w 1993 r.

Jest to obecnie kościół murowany z elementami drewnianymi. 24.05.1993 r. kościół został poświecony przez kardynała Henryka Gulbinowicza. W kościele umieszczona jest kamienna płyta nagrobna Ewy von Poser zm. 1611 r. Na płycie, której fundatorem jest syn zmarłej Daniel Poser umieszczona została płaskorzeźba zmarłej oraz cztery kartusze herbowe.

Przed kościołem na kolumnach umieszczone zostały figury Matki Boskiej i św. Józefa.

Źródło:http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/36893,biestrzykowice-kosciol-p-w--wniebowziecia-najswietszej-marii-panny-.html

481978.jpeg 481980.jpeg 481979.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów