Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

LSR 2016-2020

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK - Załącznik nr 1 do umowy ramowej; - zmiana Planu Komunikacji - 05.11.2021 r.

PDFStrategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność.pdf

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK - Załącznik nr 1 do umowy ramowej;

PDFSTRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR) (2).pdf

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK - Załącznik nr 1 do umowy ramowej;

PDFSTRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR).pdf

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK - Załącznik nr 1 do umowy ramowej;

PDFLSR.pdf

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 04.04.2019 r. - Załącznik nr 1 do umowy ramowej:
Plan Komunikacji obowiązujący od 07.05.2020 r. stanowiący załącznik nr 2 do uchwały 1/05/2020 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.05.2020 r.:

PDFLokalna Startegia Rozwoju..pdf

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 04.04.2019 r. - Załącznik nr 1 do umowy ramowej:
Plan Komunikacji obowiązujący od 02.01.2020 r. stanowiący załącznik nr 2 do uchwały 2/2020 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z dnia 02.01.2020 r.:

PDFLokalna Strategia Rozwoju.pdf

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 04.04.2019 r.: - Załącznik nr 1 do umowy ramowej:

PDFLokalna Strategia Rozwoju z dnia 04.04.2019 r..pdf

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 17.09.2018 r.: - Załącznik nr 1 do umowy ramowej:

PDFLokalna Strategia Rozwoju z dnia 17.09.2018..pdf

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 16.11.2017 r. - Załącznik nr 1 do umowy ramowej:
Plan Komunikacji obowiązujący od 29.05.2018 r. stanowiący załącznik nr 2 do uchwały 15/2018 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z dnia 28.03.2018 r.:

PDFLokalna Strategia Rozwoju.pdf

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 16.11.2017 r.: - Załącznik nr 1 do umowy ramowej:

PDFLokalna Strategia Rozwoju z dnia 16.11.2017.pdf

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 21.08.2017 r.: - Załącznik nr 1 do umowy ramowej:

PDFStarategia Rozwoju Lokalnego z dnia 21.08.2017.pdf

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 24.04.2017 r.: - Załącznik nr 1 do umowy ramowej:

PDFStrategia Rozwoju Lokalnego Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak.pdf

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 27.12.2016 r.: - Załącznik nr 1 do umowy ramowej:

PDFStrategia Rozwoju Lokalnego LGD Stobrawski Zielony Szlak.pdf

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 01.09.2016 r.:- Załącznik nr 1 do umowy ramowej:

PDFStrategia Rozwoju Lokalnego LGD Stobrawski Zielony Szlak.pdf

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2016 r. - Załącznik nr 1 do umowy ramowej:

PDFStrategia Rozwoju lokalnego LGD Stobrawski Zielony Szlak.pdf

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK - Załącznik nr 1 do umowy ramowej:

PDFLSR 28.12.2015.pdf

UMOWA RAMOWA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

PDFUmowa ramowa.pdf

PDFAneks do umowy nr 1-2016.pdf

PDFAneks do umowy nr 2-2016.pdf

PDFAneks do umowy nr 3-2017.pdf

PDFAneks do umowy nr 4-2017.pdf

PDFAneks do umowy nr 5-2017.pdf

PDFAneks do umowy nr 6-2017.pdf

PDFAneks do umowy nr 7-2018.pdf

PDFAneks do umowy nr 8-2018.pdf

PDFAneks do umowy nr 9-2018.pdf

PDFAneks do umowy nr 10-2019.pdf

PDFAneks do umowy nr 11-2019.pdf

PDFAneks do umowy nr 12-2020.pdf

PDFAneks do umowy nr 13 - 2020.pdf

PDFAneks do umowy nr 14-2021.pdf

PDFAneks do umowy nr 15.2021.pdf

Załącznik nr 2

PDFZałącznik nr 2 Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR obowiązujący od 26.11.2021 r..pdf

PDFZałącznik nr 2 Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR obowiązujący od 18.12.2020 r..pdf

PDFZałącznik nr 2 Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR obowiązujący od dnia 05.04.2019.pdf

PDFZałącznik nr 2 Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR obowiązujący od dnia 07.05.2018.pdf.pdf

PDFZałącznik nr 2 Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR obowiązujący od dnia 02.02.2018.pdf

PDFZałącznik nr 2 Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR obowiązujący od dnia 29.06.2017.pdf.pdf

PDFZałącznik nr 2 Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR obowiązujący od dnia 27.12.2016.pdf

PDFZałącznik nr 2 Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR obowiązujący od.08.08.2016.pdf

PDFZałącznik nr 2 Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR.pdf

Załącznik nr 3

PDFZałącznik nr 3 Procedura przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji obowiązująca od 05.11.2021 r..pdf

PDFZałącznik nr 3 Procedura przeprowadzenia naboru wniosków i wyboru operacji obowiązująca od dnia 18.12.2020 r..pdf

PDFZałącznik nr 3 Procedura przeprowadzania naboru wniosków i wyboru operacji obowiązująca od 22.05.2020 r..pdf

PDFZałącznik nr 3 Procedura przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji obowiązująca od 07.05.2020 r..pdf

PDFZałącznik nr 3 Procedura przeprowadzenia naborów wniosków i wyboru operacji obowiązująca od dnia 23.08.2019.pdf

PDFZałącznik nr 3 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR obowiązujące od dnia 03.04.2019 r..pdf

PDFZałącznik nr 3 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR obowiązujące od dnia 18.09.2018 r..pdf

PDFZałącznik nr 3 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR obowiązujące od dnia 20.10.2017 r..pdf

PDFZałącznik nr 3 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR obowiązujące od dnia 24.04.2017 r..pdf

PDFZałącznik nr 3 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR obowiązujące od dnia 15.12.2016.pdf.pdf

PDFZałącznik nr 3 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR obowiazujące od dnia 01.09.2016 r..pdf

PDFZałącznik nr 3 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR z dnia 14.06.2017 r..pdf

PDFZałącznik nr 3 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR.pdf

PDFZałącznik nr 3 Procedura wyboru i oceny operacji własnych w ramach LSR.pdf - obowiazująca od 14.06.2016 r.

PDFZałącznik nr 3 Procedura wyboru i oceny operacji własnych w ramach LSR.pdf

Załącznik nr 4

PDF201907251523.pdf - Zał. nr 3 Regulamin Organu Decyzyjnego obowiązujący od 17.09.2018 r.

PDFZałącznik nr 4 Regulamin organu decyzyjnego obowiązujący od dnia 16.11.2017 r..pdf.pdf

PDFZałącznik nr 4 Regulamin organu decyzyjnego obowiązujący od dnia 17.03.2017 r..pdf

PDFZałącznik nr 4 Regulamin organu decyzyjnego.pdf - obowiązujący od dnia 23.06.2016 r.

PDFZałącznik nr 4 Regulamin organu decyzyjnego.pdf

Załącznik nr 5

PDFZałącznik nr 5 Kryteria wyboru operacji obowiązujące od 05.11.2021 r..pdf

PDFZałącznik nr 5 Kryteria wyboru operacji obowiązujące od 22.05.2020 r..pdf

PDFZałącznik nr 5 Kryteria wyboru operacji obowiązujące od 07.05.2020 r..pdf

PDFZałącznik nr 5 Kryteria wyboru operacji obowiązujące od dnia 23.08.2019.pdf

PDFZałącznik nr 5 kryteria wyboru operacji obowiązujące od dnia 03.04.2019 r..pdf

PDFZałącznik nr 5 kryteria wyboru operacji obowiązujące od dnia 18.09.2018 r..pdf

PDFZałącznik nr 5 kryteria wyboru operacji obowiązujące od dnia 15.12.2016 r..pdf

PDFZałącznik nr 5 Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zminy kryteriów.pdf

Załącznik nr 6

PDFZałącznik nr 6 Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD obowiązujący od 23.08.2019.pdf

PDFZałącznik nr 6 Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD obowiązujący od dnia 22.01.2019 r..pdf

PDFZałącznik nr 6 Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD obowiązujący od dnia 21.03.2017 r..pdf

PDFZałącznik nr 6 Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD obowiązujący od dnia 24.10.2016 r..pdf

PDFZałącznik nr 6 Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD.pdf

Załącznik nr 7

PDFZałącznik nr 7 Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD.pdf

Załącznik nr 8

PDFZałącznik nr 8 Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych obowiązujące od 18.12.2020 r..pdf

PDFZałącznik nr 8 Procedury wyboru i oceny garntobiorców w ramach projektów grantowych obowiązujące od dnia 05.09.2017.pdf

PDFZałącznik nr 8 Procedury wyboru i oceny grantobiorców-załączniki.pdf - obowiązujące od dnia 05.09.2017.pdf

PDFZałącznik nr 8 Procedury wyboru i oceny garntobiorców w ramach projektów grantowych obowiązujące od dnia 24.04.2017 r..pdf

PDFZałącznik nr 8 Procedury wyboru i oceny grantobiorców-załączniki obowiązujące od dnia 24.04.2017 r..pdf

PDFZałącznik nr 8 Procedury wyboru i oceny garntobiorców w ramach projektów grantowych.pdf - obowiązujące od dnia 14.06.2016 r.

PDFZałącznik nr 8 Procedury wyboru i oceny grantobiorców-załączniki.pdf - obowiązujące od dnia 14.06.2016 r.

PDFZałącznik nr 8 Procedury wyboru i oceny garntobiorców w ramach projektów grantowych.pdf.pdf

PDFZałącznik nr 8 Procedury wyboru i oceny grantobiorców-załączniki.pdf.pdf

Załącznik nr 9

PDFZałącznik nr 9 Kryteria wyboru grantobiorców obowiązujące od 23.08.2019r..pdf

PDFZałącznik nr 9 Kryteria wyboru grantobiorców owiązujące od dnia 15.12.2016.pdf

PDFZałącznik nr 9 Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.pdf

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD uzyskanych w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

PDFzestawienie-rzeczowo-finansowe-stan-na-30.06.2022.pdf

PDFzestawienie-rzeczowo-finansowe-stan-na-31.03.2022.pdf

PDFzestawienie-rzeczowo-finansowe-stan-na-31.12.2021.pdf

PDFzestawienie-rzeczowo-finansowe-stan-na-30-09-2021 r..pdf

PDFzestawienie-rzeczowo-finansowe-stan-na-30-06-2021 r..pdf

PDFzestawienie-rzeczowo-finansowe-stan-na-31.03.2021 r..pdf

PDFzestawienie-rzeczowo-finansowe-stan-na-31.12.2020.pdf

PDFzestawienie-rzeczowo-finansowe-stan-na-30.09.2020.pdf

PDFzestawienie-rzeczowo-finansowe-stan-na-30.06.2020 r..pdf

PDFzestawienie-rzeczowo-finansowe-stan-na-31.03.2020.pdf

PDFzestawienie-rzeczowo-finansowe-stan-na-31.12.2019.pdf

PDFzestawienie-rzeczowo-finansowe-stan-na-30.09.2019 r..pdf

PDFzestawienie-rzeczowo-finansowe-stan-na-30.06.2019.pdf

PDFzestawienie-rzeczowo-finansowe-stan-na-31.03.2019 r..pdf

PDFzestawienie-rzeczowo-finansowe-stan-na-31.12.2018.pdf

PDFzestawienie-rzeczowo-finansowe-stan-na-30.09.2018.pdf

PDFzestawienie-rzeczowo-finansowe-stan-na-30.06.2018.pdf

PDFZestawienie rzeczowo-finansowe stan na dzień 31.03.2018.pdf

PDFZestawienie rzeczowo-finansowe stan na dzień 31.12.2017.pdf

PDFZestawienie rzeczowo-finanoswe na dzień 29.09.2017.pdf

PDFZestawienie rzeczowo-finansowe stan na 30.06.2017.pdf

PDFZestawienie rzeczowo-finansowe na dzień 31.03.2017.pdf

PDFZestawienie rzeczowo-finansowe.pdf

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów