Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

LSR 2016-2020

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK - Załącznik nr 1 do umowy ramowej; - 02.10.2023 r.

PDFStrategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność - 02.10.2023 r.pdf (9,70MB)

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK - Załącznik nr 1 do umowy ramowej; - 16.03.2023 r.

PDFStrategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność - 16.03.2023.pdf (32,79MB)

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK - Załącznik nr 1 do umowy ramowej; - 23.08.2022 r.

PDFStrategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność - 23.08.2022.pdf (10,19MB)

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK - Załącznik nr 1 do umowy ramowej; - zmiana Planu Komunikacji - 05.11.2021 r.

PDFStrategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność.pdf (5,76MB)

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK - Załącznik nr 1 do umowy ramowej;

PDFSTRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR) (2).pdf (31,98MB)

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK - Załącznik nr 1 do umowy ramowej;

PDFSTRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR).pdf (28,92MB)

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK - Załącznik nr 1 do umowy ramowej;

PDFLSR.pdf (25,82MB)

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 04.04.2019 r. - Załącznik nr 1 do umowy ramowej:
Plan Komunikacji obowiązujący od 07.05.2020 r. stanowiący załącznik nr 2 do uchwały 1/05/2020 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.05.2020 r.:

PDFLokalna Startegia Rozwoju..pdf (1,59MB)

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 04.04.2019 r. - Załącznik nr 1 do umowy ramowej:
Plan Komunikacji obowiązujący od 02.01.2020 r. stanowiący załącznik nr 2 do uchwały 2/2020 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z dnia 02.01.2020 r.:

PDFLokalna Strategia Rozwoju.pdf (1,59MB)

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 04.04.2019 r.: - Załącznik nr 1 do umowy ramowej:

PDFLokalna Strategia Rozwoju z dnia 04.04.2019 r..pdf (35,82MB)

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 17.09.2018 r.: - Załącznik nr 1 do umowy ramowej:

PDFLokalna Strategia Rozwoju z dnia 17.09.2018..pdf (1,48MB)

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 16.11.2017 r. - Załącznik nr 1 do umowy ramowej:
Plan Komunikacji obowiązujący od 29.05.2018 r. stanowiący załącznik nr 2 do uchwały 15/2018 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z dnia 28.03.2018 r.:

PDFLokalna Strategia Rozwoju.pdf (38,39MB)

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 16.11.2017 r.: - Załącznik nr 1 do umowy ramowej:

PDFLokalna Strategia Rozwoju z dnia 16.11.2017.pdf (1,18MB)

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 21.08.2017 r.: - Załącznik nr 1 do umowy ramowej:

PDFStarategia Rozwoju Lokalnego z dnia 21.08.2017.pdf (28,98MB)

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 24.04.2017 r.: - Załącznik nr 1 do umowy ramowej:

PDFStrategia Rozwoju Lokalnego Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak.pdf (1,23MB)

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 27.12.2016 r.: - Załącznik nr 1 do umowy ramowej:

PDFStrategia Rozwoju Lokalnego LGD Stobrawski Zielony Szlak.pdf (1,24MB)

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 01.09.2016 r.:- Załącznik nr 1 do umowy ramowej:

PDFStrategia Rozwoju Lokalnego LGD Stobrawski Zielony Szlak.pdf (1,48MB)

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2016 r. - Załącznik nr 1 do umowy ramowej:

PDFStrategia Rozwoju lokalnego LGD Stobrawski Zielony Szlak.pdf (1,48MB)

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK - Załącznik nr 1 do umowy ramowej:

PDFLSR 28.12.2015.pdf (30,15MB)

UMOWA RAMOWA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

PDFUmowa ramowa.pdf (3,92MB)

PDFAneks do umowy nr 1-2016.pdf (333,01KB)

PDFAneks do umowy nr 2-2016.pdf (343,42KB)

PDFAneks do umowy nr 3-2017.pdf (347,00KB)

PDFAneks do umowy nr 4-2017.pdf (1,95MB)

PDFAneks do umowy nr 5-2017.pdf (354,87KB)

PDFAneks do umowy nr 6-2017.pdf (350,68KB)

PDFAneks do umowy nr 7-2018.pdf (325,52KB)

PDFAneks do umowy nr 8-2018.pdf (332,18KB)

PDFAneks do umowy nr 9-2018.pdf (351,60KB)

PDFAneks do umowy nr 10-2019.pdf (668,87KB)

PDFAneks do umowy nr 11-2019.pdf (340,42KB)

PDFAneks do umowy nr 12-2020.pdf (351,60KB)

PDFAneks do umowy nr 13 - 2020.pdf (333,40KB)

PDFAneks do umowy nr 14-2021.pdf (41,40KB)

PDFAneks do umowy nr 15.2021.pdf (433,36KB)

PDFAneks do umowy nr 16.2022.pdf (281,63KB)

PDFAneks do umowy nr 17-2023.pdf (355,09KB)

PDFAneks do umowy nr 18.2023.pdf (303,66KB)

PDFAneks do umowy nr 19.2023.pdf (352,17KB)

Załącznik nr 2

PDFZałącznik nr 2 Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR obowiązujący od 06.11.2023 r.pdf (292,36KB)

PDFZałącznik nr 2 Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR obowiązujący od 05.04.2023 r.pdf (342,17KB)

PDFZałącznik nr 2 Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR obowiązujący od 19.09.2022 r..pdf (321,52KB)

PDFZałącznik nr 2 Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR obowiązujący od 26.11.2021 r..pdf (279,42KB)

PDFZałącznik nr 2 Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR obowiązujący od 18.12.2020 r..pdf (309,63KB)

PDFZałącznik nr 2 Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR obowiązujący od dnia 05.04.2019.pdf (148,93KB)

PDFZałącznik nr 2 Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR obowiązujący od dnia 07.05.2018.pdf.pdf (148,55KB)

PDFZałącznik nr 2 Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR obowiązujący od dnia 02.02.2018.pdf (147,03KB)

PDFZałącznik nr 2 Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR obowiązujący od dnia 29.06.2017.pdf.pdf (215,57KB)

PDFZałącznik nr 2 Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR obowiązujący od dnia 27.12.2016.pdf (339,58KB)

PDFZałącznik nr 2 Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR obowiązujący od.08.08.2016.pdf (301,69KB)

PDFZałącznik nr 2 Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR.pdf (324,50KB)

Załącznik nr 3

PDFZałącznik nr 3 Procedura przeprowadzenia naboru wniosków i wyboru operacji obowiązująca od 02.10.2023 r.pdf (12,36MB)

PDFZałącznik nr 3 Procedura przeprowadzenia naborów wniosków i wyboru operacji obowiązująca od 16.03.2023 r.pdf (11,66MB)

PDFZałącznik nr 3 Procedura przeprowadzenia naborów wniosków i wyboru operacji obowiązująca od 22.07.2022 r..pdf (27,03MB)

PDFZałącznik nr 3 Procedura przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji obowiązująca od 05.11.2021 r..pdf (13,65MB)

PDFZałącznik nr 3 Procedura przeprowadzenia naboru wniosków i wyboru operacji obowiązująca od dnia 18.12.2020 r..pdf (24,76MB)

PDFZałącznik nr 3 Procedura przeprowadzania naboru wniosków i wyboru operacji obowiązująca od 22.05.2020 r..pdf (26,49MB)

PDFZałącznik nr 3 Procedura przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji obowiązująca od 07.05.2020 r..pdf (24,06MB)

PDFZałącznik nr 3 Procedura przeprowadzenia naborów wniosków i wyboru operacji obowiązująca od dnia 23.08.2019.pdf (23,05MB)

PDFZałącznik nr 3 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR obowiązujące od dnia 03.04.2019 r..pdf (27,01MB)

PDFZałącznik nr 3 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR obowiązujące od dnia 18.09.2018 r..pdf (28,24MB)

PDFZałącznik nr 3 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR obowiązujące od dnia 20.10.2017 r..pdf (24,82MB)

PDFZałącznik nr 3 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR obowiązujące od dnia 24.04.2017 r..pdf (21,30MB)

PDFZałącznik nr 3 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR obowiązujące od dnia 15.12.2016.pdf.pdf (22,10MB)

PDFZałącznik nr 3 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR obowiazujące od dnia 01.09.2016 r..pdf (20,66MB)

PDFZałącznik nr 3 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR z dnia 14.06.2017 r..pdf (21,40MB)

PDFZałącznik nr 3 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR.pdf (12,04MB)

PDFZałącznik nr 3 Procedura wyboru i oceny operacji własnych w ramach LSR.pdf (6,28MB) - obowiazująca od 14.06.2016 r.

PDFZałącznik nr 3 Procedura wyboru i oceny operacji własnych w ramach LSR.pdf (3,62MB)

Załącznik nr 4

PDFZałącznik nr 4 Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak.pdf (14,84MB) - obowiązujący od 20.06.2022 r.

PDF201907251523.pdf (13,12MB) - Zał. nr 3 Regulamin Organu Decyzyjnego obowiązujący od 17.09.2018 r.

PDFZałącznik nr 4 Regulamin organu decyzyjnego obowiązujący od dnia 16.11.2017 r..pdf.pdf (13,46MB)

PDFZałącznik nr 4 Regulamin organu decyzyjnego obowiązujący od dnia 17.03.2017 r..pdf (13,18MB)

PDFZałącznik nr 4 Regulamin organu decyzyjnego.pdf (12,83MB) - obowiązujący od dnia 23.06.2016 r.

PDFZałącznik nr 4 Regulamin organu decyzyjnego.pdf (12,71MB)

Załącznik nr 5

PDFZałącznik nr 5 Kryteria wyboru operacji obowiązujące od 02.10.2023 r.pdf (3,16MB)

PDFZałącznik nr 5 Kryteria wyboru operacji obowiązujące od 16.03.2023 r.pdf (3,93MB)

PDFZałącznik nr 5 Kryteria wyboru operacji obowiązujące od 22.07.2022 r..pdf (3,23MB)

PDFZałącznik nr 5 Kryteria wyboru operacji obowiązujące od 05.11.2021 r..pdf (3,16MB)

PDFZałącznik nr 5 Kryteria wyboru operacji obowiązujące od 22.05.2020 r..pdf (2,82MB)

PDFZałącznik nr 5 Kryteria wyboru operacji obowiązujące od 07.05.2020 r..pdf (2,81MB)

PDFZałącznik nr 5 Kryteria wyboru operacji obowiązujące od dnia 23.08.2019.pdf (2,97MB)

PDFZałącznik nr 5 kryteria wyboru operacji obowiązujące od dnia 03.04.2019 r..pdf (3,30MB)

PDFZałącznik nr 5 kryteria wyboru operacji obowiązujące od dnia 18.09.2018 r..pdf (3,17MB)

PDFZałącznik nr 5 kryteria wyboru operacji obowiązujące od dnia 15.12.2016 r..pdf (382,19KB)

PDFZałącznik nr 5 Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zminy kryteriów.pdf (2,65MB)

Załącznik nr 6

PDFZałącznik nr 6 Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD obowiązujący od 23.08.2019.pdf (1,50MB)

PDFZałącznik nr 6 Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD obowiązujący od dnia 22.01.2019 r..pdf (4,76MB)

PDFZałącznik nr 6 Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD obowiązujący od dnia 21.03.2017 r..pdf (1,49MB)

PDFZałącznik nr 6 Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD obowiązujący od dnia 24.10.2016 r..pdf (1,51MB)

PDFZałącznik nr 6 Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD.pdf (1,52MB)

Załącznik nr 7

PDFZałącznik nr 7 Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD.pdf (995,06KB)

Załącznik nr 8

PDFZałącznik nr 8 Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych obowiązujące od 18.12.2020 r..pdf (18,55MB)

PDFZałącznik nr 8 Procedury wyboru i oceny garntobiorców w ramach projektów grantowych obowiązujące od dnia 05.09.2017.pdf (7,23MB)

PDFZałącznik nr 8 Procedury wyboru i oceny grantobiorców-załączniki.pdf - obowiązujące od dnia 05.09.2017.pdf (18,29MB)

PDFZałącznik nr 8 Procedury wyboru i oceny garntobiorców w ramach projektów grantowych obowiązujące od dnia 24.04.2017 r..pdf (6,50MB)

PDFZałącznik nr 8 Procedury wyboru i oceny grantobiorców-załączniki obowiązujące od dnia 24.04.2017 r..pdf (19,19MB)

PDFZałącznik nr 8 Procedury wyboru i oceny garntobiorców w ramach projektów grantowych.pdf (9,10MB) - obowiązujące od dnia 14.06.2016 r.

PDFZałącznik nr 8 Procedury wyboru i oceny grantobiorców-załączniki.pdf (18,97MB) - obowiązujące od dnia 14.06.2016 r.

PDFZałącznik nr 8 Procedury wyboru i oceny garntobiorców w ramach projektów grantowych.pdf.pdf (7,99MB)

PDFZałącznik nr 8 Procedury wyboru i oceny grantobiorców-załączniki.pdf.pdf (16,66MB)

Załącznik nr 9

PDFZałącznik nr 9 Kryteria wyboru grantobiorców obowiązujące od 23.08.2019r..pdf (1,02MB)

PDFZałącznik nr 9 Kryteria wyboru grantobiorców owiązujące od dnia 15.12.2016.pdf (905,19KB)

PDFZałącznik nr 9 Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.pdf (1,45MB)

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD uzyskanych w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

PDFzestawienie-rzeczowo-finansowe-stan-na-31.03.2024.pdf (224,30KB)

PDFzestawienie-rzeczowo-finansowe-stan-na-31.12.2023.pdf (223,97KB)

PDFzestawienie-rzeczowo-finansowe-stan-na-30.09.2023.pdf (224,30KB)

PDFzestawienie-rzeczowo-finansowe-stan-na-30.06.2023.pdf (223,97KB)

PDFzestawienie-rzeczowo-finansowe-stan-na-31.03.2023.pdf (223,09KB)

PDFzestawienie-rzeczowo-finansowe-stan-na-31.12.2022.pdf (152,44KB)

PDFzestawienie-rzeczowo-finansowe-stan-na-30.09.2022.pdf (154,20KB)

PDFzestawienie-rzeczowo-finansowe-stan-na-30.06.2022.pdf (152,43KB)

PDFzestawienie-rzeczowo-finansowe-stan-na-31.03.2022.pdf (460,51KB)

PDFzestawienie-rzeczowo-finansowe-stan-na-31.12.2021.pdf (152,45KB)

PDFzestawienie-rzeczowo-finansowe-stan-na-30-09-2021 r..pdf (462,63KB)

PDFzestawienie-rzeczowo-finansowe-stan-na-30-06-2021 r..pdf (460,47KB)

PDFzestawienie-rzeczowo-finansowe-stan-na-31.03.2021 r..pdf (460,45KB)

PDFzestawienie-rzeczowo-finansowe-stan-na-31.12.2020.pdf (151,07KB)

PDFzestawienie-rzeczowo-finansowe-stan-na-30.09.2020.pdf (462,63KB)

PDFzestawienie-rzeczowo-finansowe-stan-na-30.06.2020 r..pdf (223,35KB)

PDFzestawienie-rzeczowo-finansowe-stan-na-31.03.2020.pdf (152,51KB)

PDFzestawienie-rzeczowo-finansowe-stan-na-31.12.2019.pdf (223,44KB)

PDFzestawienie-rzeczowo-finansowe-stan-na-30.09.2019 r..pdf (223,19KB)

PDFzestawienie-rzeczowo-finansowe-stan-na-30.06.2019.pdf (454,26KB)

PDFzestawienie-rzeczowo-finansowe-stan-na-31.03.2019 r..pdf (223,42KB)

PDFzestawienie-rzeczowo-finansowe-stan-na-31.12.2018.pdf (223,41KB)

PDFzestawienie-rzeczowo-finansowe-stan-na-30.09.2018.pdf (223,73KB)

PDFzestawienie-rzeczowo-finansowe-stan-na-30.06.2018.pdf (221,94KB)

PDFZestawienie rzeczowo-finansowe stan na dzień 31.03.2018.pdf (220,52KB)

PDFZestawienie rzeczowo-finansowe stan na dzień 31.12.2017.pdf (221,62KB)

PDFZestawienie rzeczowo-finanoswe na dzień 29.09.2017.pdf (221,48KB)

PDFZestawienie rzeczowo-finansowe stan na 30.06.2017.pdf (260,43KB)

PDFZestawienie rzeczowo-finansowe na dzień 31.03.2017.pdf (259,35KB)

PDFZestawienie rzeczowo-finansowe.pdf (256,51KB)

 

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów