Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Szanowni Państwo!

Szanowni Państwo!
Podpisaliśmy umowę z Samorządem Województwa Opolskiego na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2020. Z chwilą otrzymania formularzy wniosków z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprosimy Państwa na spotkania informacyjne dotyczące możliwości wsparcia w tym okresie programowania. Już dziś na naszej stronie: http://www.stobrawskiszlak.pl w zakładce Ważne Dokumenty, Podstrona: LSR 2016 –2020 dostępne są procedury naborów, kryteria wyboru operacji oraz harmonogram naborów.

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów