Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu "Szklakiem historii, przyrody i kultury"- Dom Jana Dzierżona w Karłowicach

 Ksiądz Jan Dzierżon bardzo szybko zdobył sobie zaufanie, a z czasem i głębokie przywiązanie swych parafian. Nie wstydził się młody proboszcz zapasać obyczajem ojców płachty na ramiona i siać zboża na równi z chłopami. Przybył im nowy, dzielny towarzysz pracy. On pierwszy wprowadził uprawę łubinu na piaszczystych gruntach Karłowic i wkrótce w jego ślady poszli chłopi Dobrał się też do zaniedbanych bagnistych łąk nad pobliską Stobrawą i wkrótce zmienił je nie do poznania. Ale przede wszystkim założył wielką pasiekę i nad nią „zakasał rękawy". Po kilku latach w dwunastu punktach okolicznych wiosek bielały już wśród chłopskich opłotków nieznane dotąd światu, zmyślne domki pszczele, słynne dzierżomowskie „dwojaki".

Światową sławę ksiądz Jan Dzierżon osiągnął właśnie jako pszczelarz, podejmując badania nad życiem i anatomią tych miododajnych owadów, realizował swą życiową pasję. Jan Dzierżon był autorem wielu cennych prac z zakresu pszczelarstwa, konstruktorem ula o ruchomych plastrach, odkrywcą dzieworództwa u pszczół. Właśnie to odkrycie przyniosło mu sławę w całej Europie. Oprócz tego brał też żywy udział w wypadkach Wiosny Ludów, za co ukarały go później władze pruskie.

W roku 1863 opublikował we wrocławskim piśmie artykuł pt. „Pożałowania godne", w którym ujął się za wyzyskiwanym ludem polskim swej parafii. Ponownie bronił parafian przed wyzyskiem dzierżawcy majątku królewskiego w Karłowicach, Hildebrandem, w wyniku czego, osaczony przez władze kościelne i pruskie, musiał w 1868 roku zrzec się pełnienia urzędu. W roku 1873 Jan Dzierżon odmówił uznania dogmatu o nieomylności papieża, co ściągnęło na niego klątwę.

Źródło: http://www.karlowice.maszt.pl/index.php/atrakcje-turystyczne/dom-dzierzona

 5. DSC08899.jpeg

437605-2xx5c6gykwysy179aeb11m.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów