Logo WCAG
 • EN
 • CZ
 • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Plan komunikacji/szkoleń

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI

PDFHarmonogram realizacji Planu komunikacji na rok 2022.pdf

PDFHarmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2021 - 05.11.2021 r..pdf

PDFHarmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2021 - 28.06.2021 r..pdf

PDFHarmonogram realizacji Planu Komunikac ji na 2021 r..pdf

PDFHarmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2020 r..pdf - zmiana obowiązująca od 18.12.2020 r.

PDFHarmonogram Realizacji Planu Komunikacji 2020 rok.pdf - zmiana obowiązująca od 07.05.2020r..pdf

PDFHarmonogram Realizacji Planu Komunikacji 2020 rok.pdf - zmiana obowiązująca od 02.01.2020 r.

PDFHarmonogram Realizacji Planu Komunikacji na rok 2020.pdf

PDFHarmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2019.pdf

PDFHarmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2018..pdf - zmiana obowiązująca od 28.03.2018 r.

PDFHarmonogram realizacji planu komunikacji 2018 rok.pdf

PDFHarmonogram realizacji planu komunikacji 2017 rok, obowiązujący od listopada 2017 roku.pdf

PDFHarmonogram realizacji planu komunikacji 2017 rok.pdf

PDFharmonogram planu komunikacji.pdf

 • img szkolenie.jpeg

  Szkolenie dotyczące naboru nr 27/2022 - Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań- 10.01.2022 r.

  W dniu 10.01.2022 r. w ramach realizacji Planu Komunikacji o godzinie 12.00 odbyło się bezpłatne szkolenie online dotyczące ogłoszonego w dniu 03.01.2022 r. naboru nr 27/2022 - 1.1.3. Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc sptkań

  Szkolenie prowadzone było przez Panią Natalię Kubowicz i Panią Jadwigę Kulczycką i skierowane do mieszkańców każdej z gmin obszaru LGD, potencjalnych beneficjentów, w tym również osób z grup defaworyzowanych.

  Omówione zostały możliwości dofinansowania w naborze ogłoszonym dnia 03.01.2022 r.,  przedstawione zostały cele LSR, zasady przyznawania dofinansowania oraz oraz kryteria oceny projektów. Został również omówiony formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz fiszka projektowa.

  Liczmy, iż przeprowadzone szkolenia oraz konsultacje zaowocują dobrą jakością oraz dużą ilością wniosków.

   

   

  11 Stycznia 2022
 • szkolenie-2.jpeg

  Szkolenie dotyczące naboru nr 26/2022 - Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej - 05.01.2022 r.

  W dniu 05.01.2022 r. w ramach realizacji Planu Komunikacji o godzinie 16:30 odbyło się bezpłatne szkolenie online dotyczące ogłoszonego w dniu 03.01.2022 r. naboru nr 26/2022 - 1.1.3 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej.

  Szkolenie prowadzone było przez Pana Dariusza Kajsture i skierowane do mieszkańców każdej z gmin obszaru LGD, potencjalnych beneficjentów, w tym również osób z grup defaworyzowanych.

  Omówione zostały możliwości dofinansowania w naborze ogłoszonym dnia 03.01.2022 r.,  przedstawione zostały cele LSR, zasady przyznawania dofinansowania oraz oraz kryteria oceny projektów. Został również omówiony formularz wniosku o przyznanie pomocy, biznesplan oraz fiszka projektowa.

  Liczmy, iż przeprowadzone szkolenia oraz konsultacje zaowocują dobrą jakością oraz dużą ilością wniosków.

  07 Stycznia 2022
 • Indywidulane konsultacje.jpeg

  Indywidualne konsultacje dot. naborów 26/2022 oraz 27/2022. Zapraszamy!

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak serdecznie zaprasza na bezpłatne indywidualne konsultacje w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2022 dot. naborów 26/2022 oraz 27/2022 ogłoszonych w dniu 03.01.2022 r.

  W celu umówienia się należy przesłać wypełniony formularz udostępniony poniżej na adres e-mail: lgd@stobrawskiszlak.pl

  Ze względu na sytuację epidemiologiczną - konsultacje w formule online.

  Uwaga wnioskodawco:

  - Nie spóźnij się - konsultacje będą trwały od 04.01.2022 r. do 01.02.2022 r.  Za odbyte konsultacje można zdobyć maksymalnie 4 punkty!

  - Formularz wniosku, biznesplan oraz fiszka projektowa do I konsultacji musi zostać przesłana na skrzynkę pocztową lgd@stobrawskiszlak.pl najpóźniej do 28.01.2022 r. do godz. 15.00.

  - Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak konsultować będzie wyłącznie wypełnione dokumenty!

  Formularz zgłoszeniowy ⇒ DOCXformularz-indywidualne-konsultacje-2022.docx

  Indywidulane konsultacje.jpeg

  03 Stycznia 2022
 • szkolenie.jpeg

  Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak zaprasza na szkolenie online dot. planowanych naborów początkiem 2022 roku !!!

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2022 serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie online dot. planowanych naborów początkiem 2022 roku:


  - Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej - data szkolenia 05.01.2022 r. godz. 16.30


  - Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań - data szkolenia 10.01.2022 r. godz. 12.00


  Szkolenia odbędą się w formule online (ze względu na sytuację epidemiologiczną).


  Swoje uczestnictwo można zgłaszać wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres e-mail:

  28 Grudnia 2021
 • kolorowanka 2021 okładka.png

  Kolorowanka na 2021 rok dla najmłodszych :)

  W tym roku również LGD Stobrawski Zielony Szlak wydało kolorowankę dla dzieci, w której można znaleźć ponad 20 obrazków do pokolorowania. Kolorowanka została zrealizowana zgodnie z planem komunikacji na 2021 r. i ma na celu promocję i budowanie pozytywnego wizerunku LGD i LSR.

  Kolorowankę można odebrać bezpłatnie w naszym biurze lub pobrać:

   

  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią, jak również do odsyłania pokolorowanych obrazków do biura LGD Stobrawski Zielony Szlak lub na adres e-mail:stowarzyszenie.zielonyszlak@gmail.com w celu utworzenia z nich galerii na naszym Facebook'u.

  Dla każdej osoby, która prześle swoją pracę czeka mały upominek :)

  02 Grudnia 2021
Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów