• EN
 • CZ
 • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Plan komunikacji/szkoleń

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI

PDFHarmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2019.pdf

PDFHarmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2018..pdf - zmiana obowiązująca od 28.03.2018 r.

PDFHarmonogram realizacji planu komunikacji 2018 rok.pdf

PDFHarmonogram realizacji planu komunikacji 2017 rok, obowiązujący od listopada 2017 roku.pdf

PDFHarmonogram realizacji planu komunikacji 2017 rok.pdf

PDFharmonogram planu komunikacji.pdf

 • 50875327_1128654603976606_904629724397961216_n.jpeg

  Spotkanie dot. ewaluacji wewnętrznej LSR w formie warsztatów refleksyjnych - 28.01.2019 r.

  W dniu wczorajszym  tj. 28.01.2019 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Pokój w godzinach 13-18 odbyło się spotkanie dot. ewaluacji wewnętrznej LSR w formie warsztatów refleksyjnych.

  Przeprowadzenie warsztatów refleksyjnych było obowiązkowe do zrealizowania przez LGD. Wynikają one z Wytycznych nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 roku.

  Ewaluacja wewnętrzna LGD ma na celu analizę procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, aby lepiej zrozumieć osiągane rezultaty oraz żeby oszacować w jakim stopniu zbliżają się do osiągnięcia celu. Podczas warsztatów refleksyjnych była prowadzona
  dyskusja i odpowiedziano na takie pytania jak:  
  -Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD aby lepiej realizowane były cele LSR?
  -W jakim stopniu kryteria wyboru projektów spełniają swoją role?
  -Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegła zgodnie z planem i czy można ją uznać za zadowalającą?

  Spotkanie przeprowadziła Fundacja Socjometr Laboratorium Rozwiązań Społecznych.

  Wszystkim dziękujemy za przybycie i widzimy się za rok. :)

  29 Stycznia 2019
 • ewaluacja 2019.jpeg

  Spotkanie dot. ewaluacji wewnętrznej LSR w formie warsztatów refleksyjnych.

  W dniu 28.01.2019 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Pokój o godz. 1300  odbędzie się spotkanie spotkanie dot. ewaluacji wewnętrznej LSR w formie warsztatów refleksyjnych.

  Przeprowadzenie warsztatów refleksyjnych jest obowiązkowe do zrealizowania przez LGD. Wynikają one z Wytycznych nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 roku.

  Swój udział w spotkaniu można zgłaszać wypełniając formularz zgłoszeniowy, który należy przesłać na maila: lgd@stobrawskiszlak.pl lub dostarczyć osobiście do biura LGD, do dnia 21.01.2019 r. Formularz zgłoszeniowy: DOCXformularz-spotkanie-dot-ewaluacji-2019.docx

  Serdecznie zapraszamy!

  ewaluacja 2019.jpeg

  02 Stycznia 2019
 • 49429025_315784449036953_3252058883304194048_n.jpeg

  Spotkanie informacyjno-promocyjno-integracyjne.

  W miniony piątek tj. 21.12.2018 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Pokój o godzinie 13.00 LGD Stobrawski Zielony Szlak w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2018 zorganizował spotkanie informacyjno-promocyjno-integracyjne.

  Na spotkaniu jak tradycja każe podzieliliśmy się noworocznym opłatkiem.

  Prezes Stowarzyszenia - Jadwiga Kulczycka wraz z członkami Zarządu omówiła działania Stowarzyszenia, które zostały podjęte i zrealizowane w 2018 roku. Następnie każdy z gości zabrał głos i powiedział kilka słów od siebie.

  Był to miło spędzony czas, mamy nadzieję, że Państwo bawili się równie dobrze jak my. :)

  27 Grudnia 2018
 • ulotka - nabory!-1.jpeg

  Publikacja dot. przekazania informacji o naborach - ulotka.

   Poniżej przedstawiamy Państwu naszą nową ulotkę zrealizowaną zgodnie z planem komunikacji na 2018 r.

  Ma ona na celu przekazać informację o naborze wniosków oraz wsparcie potencjalnych beneficjentów w zakresie pozyskiwania środków z budżetu LSR, a także zwiększyć świadomość mieszkańców obszaru LGD, potencjalnych beneficjentów, w tym także osób z grup defaworyzowanych, młodzieży wkraczającej na rynek pracy oraz członków organizacji po

  Ulotkę będzie można otrzymać bezpłatnie w naszym biurze lub podczas imprez, w których bierzemy udział. 

  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią ulotki. 

  27 Grudnia 2018
 • wzór plakatu.jpeg

  Spotkanie informacyjno-konsultacyjne 20.12.2018 r.

  W dniu dzisiejszym tj. 20.12.2018r. w siedzibie biura LGD Stobrawski Zielony Szlak odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

  20 Grudnia 2018
Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów