• EN
 • CZ
 • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Plan komunikacji/szkoleń

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI

PDFHarmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2019.pdf

PDFHarmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2018..pdf - zmiana obowiązująca od 28.03.2018 r.

PDFHarmonogram realizacji planu komunikacji 2018 rok.pdf

PDFHarmonogram realizacji planu komunikacji 2017 rok, obowiązujący od listopada 2017 roku.pdf

PDFHarmonogram realizacji planu komunikacji 2017 rok.pdf

PDFharmonogram planu komunikacji.pdf

 • 60592631_281475959473228_6113995888428843008_n.jpeg

  Szkolenie dotyczące naborów nr 17/2019, 18/2019, 20/2019 oraz 21/2019 - 15.05.2019 r.

  W dniu 15.05.2019 w ramach realizacji Planu Komunikacji o godzinie 15:00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Pokoju odbyło się szkolenie dot. naborów nr 17/2019, 18/2019, 20/2019 oraz 21/2019.

  Szkolenie prowadzone było przez Dariusza Kajsture dla mieszkańców każdej z gmin naszego obszaru, potencjalnych beneficjentów, w tym również osób z grup defaworyzowanych.

  Omówione zostały możliwości dofinansowania w naborach ogłoszonych dnia 07.05.2019 r. przedstawione zostały cele LSR, zasady przyznawania dofinansowania oraz oraz kryteria oceny projektów.

  Liczmy, iż przeprowadzone szkolenia oraz konsultacje zaowocują dobrą jakością oraz dużą ilością wniosków.

  Prezentacje ze szkolenia ►

  16 Maja 2019
 • 60350725_289745768635000_6655066277716951040_n.jpeg

  Szkolenie dot. naborów nr 19/2019, 22/2019 oraz 23/2019 - 13.05.2019 r.

  W dniu 13.05.2019 w ramach realizacji Planu Komunikacji o godzinie 15:00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Pokoju odbyło się szkolenie dot. naborów nr 19/2019, 22/2019 oraz 23/2019.

  Szkolenie prowadzone było przez Joannę Gach dla mieszkańców każdej z gmin naszego obszaru, potencjalnych beneficjentów, w tym również osób z grup defaworyzowanych.

  Omówione zostały możliwości dofinansowania w naborach ogłoszonych dnia 07.05.2019 r. przedstawione zostały cele LSR, zasady przyznawania dofinansowania oraz oraz kryteria oceny projektów.

  Liczmy, iż przeprowadzone szkolenia oraz konsultacje zaowocują dobrą jakością oraz dużą ilością wniosków.

  14 Maja 2019
 • 60284777_1742992522469311_5195851624232255488_o.jpeg

  LGD Stobrawski Zielony Szlak na Pikniku z Funduszami Europejskimi.

  W dniu 12.05.2019 Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak wzięło udział w Pikniku z Funduszami Europejskimi, który odbył się w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach. Na stoisku promowaliśmy pozytywny wizerunek oraz opowiadaliśmy zainteresowanym osobom o funduszach europejskich oraz o tym jak przez 15 lat zmieniło się województwo opolskie dzięki tym środkom. Stoisko cieszyło się zainteresowaniem, zarówno u dorosłych jak i u dzieci. Podczas wydarzenia mogliśmy posłuchać wokalistów naszego Stobrawskiego Festiwalu Piosenki Turystycznej tj. Niny Przychodzeń, Zdzisława Cicheckiego oraz zespołu Sunflowers, za co im bardzo dziękujemy.  Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy wziąć udział w tym wydarzeniu.

  14 Maja 2019
 • plakat indywidualne konsultacje 2.jpeg

  Indywidualne konsultacje dot. naborów 17/2019-23/2019. Zapraszamy!

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak serdecznie zaprasza na bezpłatne indywidualne konsultacje w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2019 dot. naborów 17/2019 - 23/2019. 

  W celu umówienia się należy przesłać formularz udostępniony poniżej na adres e-mail: lgd@stobrawskiszlak.pl bądź skontaktować się telefonicznie pod numerem 667 983 631; 723 974 261. 

  Dokładny termin oraz szczegóły konsultacji zostaną ustalone telefonicznie. 

  Uwaga wnioskodawco! Nie spóźnij się - konsultacje będą trwały od 14 maja do 04 czerwca. Za odbyte konsultacje można zdobyć maksymalnie 4 punkty!

  09 Maja 2019
 • okładka LSR.jpeg

  Samouczek dla beneficjentów na rok 2019!

  W ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2019 zapraszamy wszystkich do zapoznania się z najnowszą wersja publikacji pn. "Samouczek dla beneficjenta"

  Od następnego wtorku tj. 14.05.2019 r. zapraszamy także do naszego biura po odbiór bezpłatnego egzemplarza.

  Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

  08 Maja 2019
Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów