Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Zaproszenie na szkolenie dla Rady Programowej, Zarządu oraz pracowników biura LGD.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak w ramach realizacji Planu Szkoleń na rok 2016 serdecznie zaprasza członków Rady Programowej, Zarządu oraz pracowników biura LGD  na szkolenie w związku z przygotowaniem się organów i Biura Stowarzyszenia do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju pn. "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania w perspektywie 2014-2020. Szkolenie odbędzie się 23 oraz 24 czerwca 2016 roku.

Zgłoszenia przyjmowane telefonicznie pod numerem: 667983637.

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów