Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Informacja, promocja i integracja w obozie Wojów

W ramach realizacji planu komunikacji, dnia 17.06.2016 r. w obozie Wojów Najemnych „TUR”  w Siemysłowie odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjno-integracyjne dla członków LGD oraz osób towarzyszących. Mimo początkowo niesprzyjającej aury na spotkanie przybyło spore grono – ok. 100 osób, w tym kilkadziesiąt z grup defaworyzowanych. Wszyscy zebrani byli żywo zainteresowani nowym okresem programowania, możliwością pozyskania środków, zakładaniem stowarzyszeń i regulacjami prawnymi wiążącymi się z tą procedurą. Nie zabrakło również dobrej zabawy  oraz regionalnych przysmaków. Uczestnicy imprezy mieli możliwość „odbycia  podróży w czasie” cofając się do wczesnego średniowiecza podczas pokazów wojów oraz mogli nauczyć się tańca belgijskiego – co było świetnym sposobem na integrację grupy. Nie obyło się również bez  ogniska, smażenia kiełbasek oraz śpiewów utworów z naszego śpiewnika promujących walory historyczne, kulturowe oraz przyrodnicze obszaru LGD. Jesteśmy przekonani, że trzy główne cele naszego spotkania, czyli informacja, promocja i integracja zostały osiągnięte w 100%.

IMG_8820.jpeg

IMG_8806.jpeg

IMG_8824.jpeg

Link do galerii: http://stobrawskiszlak.pl/832/1988/spotkanie-integracyjne-17062016.html

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów