Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu "Szklakiem historii, przyrody i kultury"- Huta Żelaza w Zagwiździu

Wraz z zakładaniem hut zakładano również nowe osady, które wpisywały się w program kolonizacji germańskiej tych terenów, które w większości były zdominowane przez osoby posługujące się językiem polskim. Dzisiejsze Zagwiździe nazywano wtedy Kreuzburgehutte, czyli Kluczborską Hutą, wokół której założono wiele zakładów filialnych min. w Murowie, Szumie, Bogacicy, Szumiradzie, Brynicy. W początkach XIX w., na tym terenie działało 19 wielkich pieców, 77 fryszarek, walcowania, 2 blacharnie, 5 tłuczni żeliwa oraz 8 cajnarni. Wszystkie te zakłady podupadły w II poł. XIX w, kiedy to wzrosło znaczenie hut zlokalizowanych na terenie podatnym w surowiec węgla kamiennego tzw. hut królewskich.

Zlokalizowane na lewym brzegu rzeki Budkowiczanki budowle są pozostałością po dawnym kompleksie huty żelaza. Do naszych czasów zachował się budynek młotowni, czyli kuźni z 1806 r. Jest to budowla klasycystyczna, murowana. Obiekt składa się z dwóch budowli, wzniesionych na planie prostokąta, pierwotnie nakrytymi dachami naczółkowatymi z otwartymi więźbami. Do budynków należą również 2 drewniane koła podsiębierne, które napędzały młoty i szlifierkę.

Obok kuźni, możemy zobaczyć klasycystyczny budynek nożyc z 1802 r. Wzniesiona również na planie prostokąta, nakryta dachem naczółkowym. Obiekty zostały odnowione w latach 80 - XX w. Obecnie znajduje się w nich Regionalna Izba Muzealna.

Do zespołu huty należą również kanały i zbiorniki hutnicze, okalające dzisiejsze Zagwiździe. Zostały przekopane w latach 70 -tych XVIII w. W południowo - wschodniej części wsi zachował się również budynek odlewni oraz magazyn z I poł. XIX w. W sąsiedztwie kościoła można zobaczyć dawny dom administracyjny urzędników huty.

Źródło:http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/12010,zagwizdzie-pozostalosci-po-hucie-zelaza-(1754)--odlewnia-(1839).html 

440422.jpeg

zabytkowa-kuznia-79120.jpeg

302627.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów