Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Europejski Tydzień Sportu 2016 - od 10 do 17 września 2016 r.

Minister Sportu i Turystyki podjął decyzję o koordynacji  działań w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu, które mają na celu szeroką, oddolną aktywizację polskiego społeczeństwa. W związku z tym organizatorzy pierwszych 100 wydarzeń organizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu 2016, zgłoszonych do Ministerstwa Sportu i Turystyki, po wypełnieniu stosownego formularza, otrzymają zestawy gadżetów promocyjnych. Przeprowadzony zostanie również konkurs, którego zwycięzcy otrzymają karty podarunkowe na zakup sprzętu sportowego. Inicjatywa ta ma na celu wspieranie sportu na poziomie najbliższym obywatelowi oraz zachęcanie do podejmowania aktywności fizycznej na każdym etapie życia. Ma ona umożliwić współpracę osób prywatnych, organów publicznych, ruchu sportowego, organizacji pozarządowych i przedstawicieli sektora prywatnego.

Więcej informacji na stronie: http://www.msport.gov.pl/

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów