Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Pytania i odpowiedzi

Sprawa: przejęcie przez inny podmiot zobowiązań beneficjenta z poddziałania 19.2 związanych z operacją polegając a na podjęciu działalności gospodarczej.

PDF2019-07-24 (1).pdf

Odpowiedź na pytanie samorządu dot. projektwów grantowych.

PDF33-1.pdf

Odpowiedź na pytanie dotyczące realizacji projektu metodą "zaprojektuj i wybuduj".

PDF34-1.pdf

Odpowiedź na pytanie związane z podejmowaniem działalności gospodarczej.

PDFDDD-WL.6933.90.2016.DB-1.pdf

Odpowiedzi na zadane pytania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

PDFDDD-WL.6936.12.2016.IP-1.pdf
PDFDDD-6935.11.2016.WL.IP-1.pdf
PDFodpowiedź na pytanie-1.pdf
PDFodpowiedzi na pytania-1.pdf

Odpowiedź na zapytanie dotyczące ubiegania się o pomoc w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka cywilna.

PDFzapytanie.pdf

PDFodpowiedź.pdf

Zapytanie dotyczące wniosku, w którym Wspólnota Mieszkaniowa planuje zrealizować projekt rewitalizacji podwórka osiedlowego na terenie wiejskim z możliwością dofinansowania ze środków PROW na lata 2014-2020.

PDFLGD Bory Niemodlińskie.pdf

Odpowiedzi na pytania beneficjenta dot. działalności gospodarczej:

PDFBeneficjent K. Stellmach (003).pdf

Odpowiedz na pytanie dot. inkubatorów

PDFodp.pdf

Pytania dot. inkubatorów

PDF201608091030.pdf

PDF201608050910.pdf

Odpowiedzi na pytania dot. wdrażania strategii rozwoju lokalnego

PDFodp (4).pdf

PDFodp (3).pdf

Pytania dotyczące planowanego powiększenia Opola o sołectwa objęte LSR.

PDF201608031345.pdf PDFodp (2).pdf

Pytania dotyczące działalności gospodarczej.

PDFzap.pdf PDFodp (1).pdf

Pytanie dotyczące obszaru wykonywania usługi przez Beneficjenta planującego podjąć działalność gospodarczą w postaci działalności usługowej.

PDFodp.pdf

Odpowiedź na pytanie dot. kwestii związanych z planowanym powiększeniem Opola o sołectwa położone na terenie objętym LSR.

PDFdoc01795520160729111128.pdf

Odpowiedź na pytanie: "Czy zakres projektu planowanego do realizacji przez parafię, a polegającego na wymianie ogrzewania w kościele wpisanym w rejestrze zabytków, którego celem ma być poprawa stanu zachowania obiektu w zakresie zmniejszenia wilgoci murów i posadzki kwalifikuje się do dofinansowania w ramach działań związanych z "Zachowaniem dziedzictwa lokalnego (...)?"

PDFdoc01728020160707111611.pdf

Odpowiedzi na pytania dotyczące kosztów kwalifikowalnych:

PDFdoc01750020160715125539.pdf

Odpowiedź na pytanie dotyczące możliwości realizacji operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim z łączeniem dofinansowania z pożyczkami udzielanymi przez Fundację Rozwoju Śląska oraz BGK.

PDFodpowiedź 31.pdf

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów