Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu "Szklakiem historii, przyrody i kultury"- Kościół p.w. św. Jakuba Apostoła w Bukowie Śląskiej

Krótkie jednoprzęsłowe prezbiterium zamknięte trójbocznie, przy nim od pn. zakrystia. Szersza i wyższa nawa trójprzęsłowa, z dwiema trójbocznie zamkniętymi prostokątnymi kaplicami od pd. i pn. przy przęśle wsch. oraz kwadratową wieżą od zach. Ponad zakrystią empora dostępna zewnętrzną klatką schodową. Wnętrze nakryte sklepieniami kolebkowymi z lunetami, w zakrystii sklepienie kolebkowe, pod wieżą kolebkowo-krzyżowe, w kaplicy pn. kopulaste, w kaplicy pd. pozorna kopuła. Tęcza zamknięta półkoliście.

Kaplice otwarte do nawy półkolistymi arkadami w obramieniach profilowanych, ujętymi pilastrami dźwigającymi uproszczone belkowanie z tryglifami. Empora otwarta do prezbiterium arkadą zamkniętą półkoliście, w której drewniany balkon wysunięty półkoliście ku przodowi. Chór muzyczny 2. poł. w. XVIII, drewniany, nadwieszony, z parapetem wybrzuszonym w części środkowej. W wejściu do zakrystii drzwi żelazne okute, z ozdobną wykładką i nakładanym ornamentem roślinnym, barokowe. W wejściu od zach. drzwi klepkowe ze starym zamkiem. Na zewnątrz podziały ścian korpusu i wieży ramowe, na narożnikach kaplic pilastry.

Okna zamknięte półkoliście w obramieniach profilowanych. Wejście do wieży i do nawy od pd. w obramieniach kamiennych uszatych. Dachy siodłowe, nad kaplicami trójspadowe, kryte dachówką. Wieża nakryta ośmioboczną iglicą pobitą blachą. - Ołtarz główny neogotycki z wykorzystaniem fragmentów barokowych.

Żródło:http://www.dokumentyslaska.pl/epitafia/miejscowosci/namyslow%20bukowa.html

bukowa_kosciol 01 m.jpeg

bukowa_kosciol 02 m.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów