Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Pierwszy etap naboru na wolne stanowisko w LGD zakończony.

Pierwszy etap naboru na wolne stanowisko w LGD zakończony.
W odpowiedzi na nasze ogłoszenie wpłynęło 14 dokumentacji aplikacyjnych. Ocena formalna w trakcie. Osoby, które uważnie czytały treść ogłoszenia przejdą w/w ocenę na "6". Zarząd LGD powołał również komisję kwalifikacyjną , której zadaniem będzie wybór najlepszego kandydata / kandydatki - Wszystkim zainteresowanym - życzymy powodzenia w czasie rozmów kwalifikacyjnych .

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów