Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Konkurs!

Opolskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Teraz Wieś” oraz Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje konkurs agro-eko-turystycznyna najlepsze gospodarstwo, ośrodek, pensjonat, zajazd w województwie opolskim,w którym dodatkowym źródłem dochodu są usługi agroturystyczne –„Zielone Lato 2016”

Zachęcamy do udziału!

Regulamin oraz  karta uczestnictwa w konkursie poniżej.

DOCZielone lato reguamin.doc (38,50KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów