Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Konkurs!

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedziba w Brwinowie, wzorem lat ubiegłych uprzejmie zaprasza do współpracy przy uruchamianiu XVII edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na sukces" na najlepsze działanie przedsiębiorcze i społeczne na obszarach wiejskich. Ideą konkursu jest promowanie różnorodnych form przedsiębiorczości przyczyniających się do wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich realizowanych przez przedsiębiorców, samorządy jak i organizacje pozarządowe.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne na stronie:http://www.cdr.gov.pl

PDFregulamin.pdf (2,04MB)

PDFKarta zgłoszenia.pdf (1,02MB)

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów