Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Spływ kajakowy na Budkowiczance

Serdecznie zapraszamy do skorzystania ze spływów kajakowych po Budkowiczance.

Spływy organizowane są na odcinkach Trzebiszyn, Tuły, Nowe Budkowice, Stare Budkowice, Zagwiździe, Murów, Okoły, Krzywa Góra. Każda miejscowość posiada w swoich zasobach coś cennego i ciekawego pod względem przyrodniczym, historycznym jak i kulturowym wartego pokazania.

Zagwiździe posiada wszystkie te cechy, a nawet i więcej. Dowodem na to może być fakt, iż sołectwo od 2015 roku jest w sieci 13 Najciekawszych Wsi Opolszczyzny.

Budkowiczanka

O tym, iź jest to rzeka niezwykła mała, czysta, tajemnicza itd. mieszkańcy wiedzieli już od dziesięcioleci, a nawet stuleci. Dla niedowiarków to to, iż dzięki Budkowiczance powstała w 1754 roku Huta Żelaza i osada Zagwiździe (Friedrichsthal). Mało tego, powstało kilka pobliskich miejscowości, młyny, systemy kanałów, nawodnień i stawów - jednym słowem źródłem tego co mamy teraz to Budkowiczanka.

Poniżej link do filmu

https://www.youtube.com/watch?v=5QiujDV67ns&feature=youtu.be

Źródło:http://www.kajaki.zagwizdzie.pl/

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów